Základné informácie o mestskom zastupiteľstve

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štvorročné obdobie. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta Nitry v rozmedzí 19 až 31 poslancov. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Mgr. Petra Ajdariová
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 905 469 649
petra.ajdariova@nitra.sk
VMČ. 4

Ing. Roman Ágh, MBA
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
predseda poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 37 20 28 714
roman.agh@nitra.sk
VMČ č. 2

Denisa Branikovičová
kandidátka: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
podpredsedníčka poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 905 422 522
denisa.branikovicova@nitra.sk
VMČ č. 2

Ing. Miloš Dovičovič
kandidát: HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Demokrati Slovenska
podpredseda poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 902 205 128
milos.dovicovic@nitra.sk
VMČ č. 4

Ing. Martina Dubaiová
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 908 481 418
martina.dubaiova@nitra.sk
VMČ č. 4

MUDr. Adriana Filipová
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 945 501 601
adriana.filipova@nitra.sk
VMČ č. 6

Mgr. Ján Greššo
kandidát: HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Demokrati
člen poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 905 383 960
jan.gresso@nitra.sk
VMČ č. 2

Ing. Miroslav Gut
kandidát: nezávislý kandidát
podpredseda poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 911 349 745
miroslav.gut@nitra.sk
VMČ č. 1

Ing. Miloslav Hatala
kandidát: KDH, Sloboda a Solidarita, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ
predseda poslaneckého klubu: PRO NITRIA
+421 905 403 749
miloslav.hatala@nitra.sk
VMČ č. 6

František Hollý
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: Nezávislí
+421 903 553 401
frantisek.holly@nitra.sk
VMČ č. 4

Ing. Martin Horváth
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 948 656 215
martin.horvath@nitra.sk
VMČ č. 7

Ing. Peter Košťál, PhD.
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 918 749 680
peter.kostal@nitra.sk
VMČ. 7

Ing. Erik Král
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra

erik.kral@nitra.sk
VMČ č. 2

Ing. Jarmila Králová, PhD.
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Nezávislí
+421 911 942 983
jarmila.kralova@nitra.sk
VMČ č. 5

JUDr. Igor Kršiak
kandidát: HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Demokrati
predseda poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 911 990 097
igor.krsiak@nitra.sk
VMČ. 7

Mgr. Igor Mesároš
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 904 403 001
igor.mesaros@nitra.sk
VMČ č. 4

Ing. arch. Peter Mezei
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 947 912 577
peter.mezei@nitra.sk
VMČ č. 2

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
kandidátka: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
členka poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 37 64 08 769
martina.mojtova@nitra.sk
VMČ č. 6

Ing. Ľubomír Moravčík
kandidát: HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Demokrati
člen poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 903 139 814
lubomir.moravcik@nitra.sk
VMČ č. 5

Pavol Obertáš
kandidát: nezávislý kandidát
predseda poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 904 674 162
pavol.obertas@nitra.sk
VMČ č. 4

Ing. Peter Oremus, PhD.
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: Nezávislí
+421 948 940 007
peter.oremus@nitra.sk
VMČ č. 7

RNDr. Marta Rácová
kandidátka: nezávislá kandidátka
podpredsedníčka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru

marta.racova@nitra.sk
VMČ č. 4

MVDr. Róbert Rathouský
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: PRO NITRIA
+421 905 654 406
robert.rathousky@nitra.sk
VMČ č. 3

Ing. Andrej Sitkey
kandidát: nezávislý kandidát
podpredseda poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 903 660 673
andrej.sitkey@nitra.sk
VMČ č. 7

Mgr. Miloslav Špoták
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 911 159 827
miloslav.spotak@nitra.sk
VMČ č. 7

Ing. Štefan Štefek
kandidát: nezávislý kandidát
predseda poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 905 612 108
stefan.stefek@nitra.sk
VMČ č. 7

Ladislav Turba
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 904 406 465
ladislav.turba@nitra.sk
VMČ č. 5

PhDr. Ján Vančo, PhD.
kandidát: KDH
člen poslaneckého klubu: PRO NITRIA
+421 911 131 376
jan.vanco@nitra.sk
VMČ č. 2

Ing. Regina Víteková
kandidátka: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
členka poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 904 128 323
regina.vitekova@nitra.sk
VMČ č. 3

Ing. Edita Vnučková
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 902 999 542
edita.vnuckova@nitra.sk
VMČ č. 6

doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD.
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 33 55 65 255
katarina.welnitzova@nitra.sk
VMČ č. 5

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Všetky zasadnutia Mestského zastupiteľstva sú verejne prístupné a sú vysielané v priamom prenose a tiež zo záznamu dostupné na YouTube. Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva, komisií a výborov mestských častí nájdete tu.


Vytvorené: 10. 2. 2022
Upravené: 10. 4. 2024