14. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 02. februára 2012
2. február 2012
14. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 02. februára 2012

14. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 02. februára 2012 Súbory na stiahnutie(36 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 02.02.2012

Dochádzka poslancov z 14. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 02. januára 2012 Ikona súboru pdf (54 KB)

Hlasovania zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 2. 2. 2012 Ikona súboru pdf (262 KB)

Pozvánka na 14. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 02. februára 2012 Ikona súboru pdf (65 KB)

U z n e s e n i e, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia zo 14. zasadnutia _riadneho_ Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 02. januára 2012 Ikona súboru pdf (203 KB)

Zápisnica zo 14. zasadnutia _riadneho_ Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 02. januára 2012 Ikona súboru pdf (279 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 02. február 2012

mat 320-2011-1OVS Kupecká 12 Ikona súboru pdf (566 KB)

mat 434-2012 trznica – zmena uznesenia Ikona súboru pdf (68 KB)

mat 443-2012- zmena uzn č 380-2011-doba výpožičky Ikona súboru pdf (57 KB)

mat 445-2012 Nitra Invest – VB Ikona súboru pdf (103 KB)

Mat č 440-2012 _informatívna správa Krematórium_ Ikona súboru pdf (86 KB)

mat č. 427_2012 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2012 Ikona súboru pdf (68 KB)

mat. 367-2011 Krajmer 2-zmena uznesenia Ikona súboru pdf (392 KB)

mat. 368-2011 Návrh – Škarková Ikona súboru pdf (390 KB)

mat. 391-2011 – Culak s manz Ikona súboru pdf (550 KB)

mat. 399-2011 návrh-Kostolná ul. Ikona súboru pdf (308 KB)

mat. 410-2011-Rybanska Ikona súboru pdf (367 KB)

mat. 411-2011 Návrh -Dagmar Gonciar Ikona súboru pdf (1307 KB)

mat. 413-2011-OVS Dvorčanská Ikona súboru pdf (814 KB)

mat. 414-2011 RKCzámena Ikona súboru pdf (661 KB)

mat. 415-2011 Wemart Ikona súboru pdf (772 KB)

mat. 416-2011 – Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za II. polrok 2011 Ikona súboru pdf (114 KB)

mat. 418-2011- Bacinska Ikona súboru pdf (791 KB)

mat. 419-2011 – sutazne podmienky Kupecka 7 Ikona súboru pdf (385 KB)

mat. 420-2011 ISPA s.r.o Bratislava – prenájom Ikona súboru pdf (331 KB)

mat. 421-2011 Granvia Horne Krskany predaj šachta Ikona súboru pdf (263 KB)

mat. 422-2011 Zdruzenie IBV nad Hrabinou odkupenie Ikona súboru pdf (423 KB)

mat. 428-2012 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011 Ikona súboru pdf (81 KB)

mat. 429-2012- zamer odpredaja_Marencak Ikona súboru pdf (332 KB)

mat. 430-2012 ZAMER MACIK Ikona súboru pdf (224 KB)

mat. 431-2012 ZAMER Granvia H Krskany Nitra mostné piliere Ikona súboru pdf (772 KB)

mat. 432-2012 ZAMER Granvia V Janíkovce mostné piliere Ikona súboru pdf (445 KB)

mat. 433-2012 ZAMER-Mikulášik Ikona súboru pdf (332 KB)

mat. 434-2012 trznica – zmena uznesenia Ikona súboru pdf (69 KB)

mat. 437-2011- Návrh úpravy cestovného poriadku MAD Ikona súboru pdf (210 KB)

mat. 438-2011 -Návrh cenového výmeru autobusovej dopravy v Nitre Ikona súboru pdf (354 KB)

mat. 405-2011 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly „Spôsob obstarania tovarov, služieb a prác a účelnosť ich využitia v príspevkovej organizácii SŠaRZ mesta Nitry.“  Ikona súboru pdf (157.9 KB)

 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021