PREDSEDA
Ladislav Turba
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 904 406 465
ladislav.turba@nitra.sk
VMČ č. 5

PODPREDSEDA

SEKRETÁR
Mgr. Róbert Šiška
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 142
siska@msunitra.sk

ČLENOVIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Peter Košťál, PhD.
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 918 749 680
peter.kostal@nitra.sk
VMČ. 7

Mgr. Igor Mesároš
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 904 403 001
igor.mesaros@nitra.sk
VMČ č. 4

Ing. Ľubomír Moravčík
kandidát: HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Demokrati
člen poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 903 139 814
lubomir.moravcik@nitra.sk
VMČ č. 5

MVDr. Róbert Rathouský
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: PRO NITRIA
+421 905 654 406
robert.rathousky@nitra.sk
VMČ č. 3

ČLENOVIA Z RADOV OBČANOV

Martin Jančok
Ing. Marián Maxin
PaedDr. Jakub Sciranka, PhD.
Ivan Švarný


Vytvorené: 13. 6. 2022
Upravené: 6. 6. 2024