Kultúrna ponuka

Aktuálna kultúrna ponuka
Podpora kultúrnych aktérov formou dotácií

10.02.Nitrianske fašiangy
05.03.Pocta Karlovi Krylovi
07. – 17.03.50. Nitrianska hudobná jar
18. 21.03.Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
24.03.Sviatky jari
03.04.Spomienková slávnosť k 79. výročiu oslobodenia Nitry
Apríl MájNitrianske univerzitné dni
26.04.Čermánske červené
28.04. – 26.05.Ars Organi
30.04.Majáles Krškany
07.05.ŠPUKFest
10. 19.05.Deň matiek
11.05.Futbal v meste
24. 26.05.Svätourbanské zoborské slávnosti
25.05.Nitránsky rínek
01.06.Medzinárodný deň detí
07. 12.06.Divadelná Nitra
16. 30.06Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra
21. 23.06Nitránsky Street Food Fest
Júl SeptemberNitrianske kultúrne leto
05.07.Pribinova Nitrawa
05. 07.07Nitra, milá Nitra… Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti
23. 28.07.Festival amatérskeho divadla
16.08.Bieločierny koncert
16. 18.08.Nitránske Pivobranie
17.08.Hájovský kotlík
17. 18.08.Nitrianske hody a dožinky
23. 24.08.Chrenovské slávnosti
29. 31.08.Klokočinský jarmok
29.08 04.09.Labyrint fest
31.08.Janíkovský ohnivák
SeptemberDni európskeho kultúrneho dedičstva
01.09.Kráľovská Nitra – 776.výročie udelenia kráľovských výsad Nitre
06 – 08.09.Campana Fest 
07.09.Krškanská krosová desiatka
07.09.Podzoborské vinobranie
21.09.Nitránsky rínek
22. – 25.09.Fatango
OktóberMesiac úcty k starším
01. – 06.10.Agrofilm
03. – 09.10.Dni Architektúry
06. – 27.10.Nitrianska hudobná jeseň
NovemberŠtudentské dni nitrianskych univerzít, Večerný beh Nitrou
18. – 22.11.Konfrontácie
22. – 24.11.Vysoké Hory Nitra
01. – 23.12.Adventná Nitra
29.11 31.12.Nitrianske vianočné mestečko
08.12.Mikuláš
31.12.Silvester

Mgr. Dagmar Bojdová
vedúca odboru kultúry
číslo dverí: 213
dagmar.bojdova@msunitra.sk
Mgr. Pavol Ferčák
odborný referent kultúrnej infraštruktúry
číslo dverí: 214
pavol.fercak@msunitra.sk
Mgr. Lenka Sovičová
referentka pre kultúru
číslo dverí: 215
lenka.sovicova@msunitra.sk
Mgr. Elena Klenková
referentka pre pamätihodnosti
číslo dverí: 214
elena.klenkova@msunitra.sk
Mgr. Martin Záruba
referent pre kultúru
číslo dverí: 215
martin.zaruba@msunitra.sk
Mariana Krajmerová
referentka pre kultúru
číslo dverí: 116
mariana.krajmerova@msunitra.sk
Bc. Marián Lupták
referent pre kultúru
číslo dverí: 116
marian.luptak@msunitra.sk

Vytvorené: 28. 9. 2022