Partnerské mestá

Tradícia partnerských miest vznikla v Európe po druhej svetovej vojne ako spôsob priviesť obyvateľov ku vzájomnému bližšiemu porozumeniu a ako spôsob podpory cezhraničných stykov. Najpopulárnejšia je táto koncepcia dodnes v Európe, postupom času sa rozšírila aj na iné svetadiely, čo viedlo niekedy k veľmi zaujímavým partnerstvám. Myšlienku partnerských miest v rámci Európy podporuje od roku 1989 aj Európska Únia.
Mesto Nitra má 10 partnerských miest, s ktorými má nadviazanú aktívnu spoluprácu. Okrem pravidelných návštev vedenia miest, sa spolupráca odohráva na úrovni kultúrnej, športovej, vedeckej, vzdelávacej, či cirkevnej. Na našich podujatiach počas roka vystupujú súbory a hudobné skupiny z partnerských miest a naopak naši hudobníci a umelci často účinkujú v partnerských mestách. Takisto športové kluby sa stretávajú na spoločných športových podujatiach. Univerzity realizujú viaceré projekty s partnerskými mestami týkajúce sa výmenných pobytov študentov, ale aj vedeckej a vzdelávacej činnosti. Mestská polícia spolupracuje v oblasti prevencie – učí sa od skúsenejšieho partnera Naperville z USA a svoje poznatky odovzdáva ďalej, napríklad aj partnerskému mestu Báčsky Petrovec v Srbsku. Mnohé školy a škôlky majú sesterské organizácie v partnerských mestách, s ktorými sa navštevujú a spolu zapájajú do rôznych súťaží a aktivít. Vzájomne spolupracujú aj cirkevné organizácie i mnohé záujmové skupiny, ktoré si takto vymieňajú skúsenosti a práve to je hlavným cieľom partnerskej spolupráce. Táto spolupráca je podporovaná nielen zo strany mesta, ale aj prostredníctvom rôznych projektov a grantov.


Vytvorené: 23. 9. 2022