Sociálno-patologické javy

Viete čo sú to sociálno-patologické javy v spoločnosti, aké sú ich dôsledky a ako s nimi vieme bojovať? Pripravili sme pre vás rubriku Nás sa to ne(do)týka?!, v ktorej vám prinášame rozhovory s odborníkmi. Spoločne sa pokúsime priblížiť vybrané negatívne javy, s ktorými sa nielen v našej spoločnosti, ale aj v našom meste dlhodobo boríme.

Sociálno-patologické javy predstavujú súhrnný pojem na označenie všeobecne nežiaducich, negatívnych javov v spoločnosti. Veľmi úzko súvisia so stavom spoločnosti, pričom citlivo reagujú na spoločenské zmeny a ich následky.

Peter Humay: Neriešená šikana môže prerásť do…
30. január 2024

Vytvorené: 30. 1. 2024
Upravené: 30. 1. 2024