Odhlásenie z trvalého pobytu do zahraničia

Ak sa pripravujete na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, ste povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu v ohlasovni, ktorá vedie údaje o vašom trvalom pobyte; ohlasovni uvediete štát a miesto pobytu, kam hodláte vycestovať.

Pri odhlasovaní sa z trvalého pobytu sa preukážete občianskym preukazom, ktorý ponechávate ohlasovni, avšak v prípade, že máte záujem o vystavenie nového občianskeho preukazu SR so zahraničnou adresou, občiansky preukaz odovzdávate na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru.
Občan, ktorý má pobyt v zahraničí, a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, má možnosť urobiť tak prostredníctvom Zastupiteľského úradu SR v zahraničí alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

Janette Bublincová
odborná referentka
číslo dverí: 604
janette.bublincova@msunitra.sk
Alžbeta Červená
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
alzbeta.cervena@msunitra.sk
Anna Molnárová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
anna.molnarova@msunitra.sk
Ing. Františka Môcová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
frantiska.mocova@msunitra.sk

Vytvorené: 15. 6. 2022