Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „referent pre účtovanie“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 31.05.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Referent pre organizovanie trhov“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 24.05.2023)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Koordinátor partnerstiev a zahraničnej spolupráce“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 31.05.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: „Hlavný architekt mesta (m/ž)“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 03.06.2023)

Voľné miesto na pracovnú pozíciu: učiteľ/ka – prvého stupňa ZŠ, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra

Voľné pracovné miesto na pozíciu: vychovávateľ/ka (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 15.06.2023)

Výberové konanie na obsadenie pozície : ZÁHRADNÍK (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 12.05.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre ovzdušie a vodné hospodárstvo (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 02.05.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: sociálny pracovník (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 27.04.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre majetkoprávne usporiadanie stavieb (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 12.04.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prípravu stavieb (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 12.04.2023)

Oznam o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ –katechét“ na vyučovanie náboženskej výchovy na I. aj II. stupni., príp. v kombinácii s iným predmetom, ZŠ Tulipánová 1, 949 01 Nitra

Oznam o voľnom pracovnom mieste: učiteľ matematiky II. stupeň ZŠ, ZŠ Tulipánová 1, 949 01 Nitra

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: upratovačka, ZŠ Tulipánová 1, 949 01 Nitra

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Pracovník s ohrozenými a znevýhodnenými skupinami mládeže (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 26.03.2023)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Koordinátor práce s mládežou (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 25.03.2023)                                           

Voľné miesto na pozíciu: učiteľ/ka – druhého stupňa, predmet anglický jazyk, ZŠ Benkova 34, 949 11 Nitra

Voľné miesto na pozíciu: školský psychológ, ZŠ Benkova 34, 949 11 Nitra

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Vodič –  Stredisko mestských služieb“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 17.03.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Vodič –  Stredisko mestských služieb“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 15.03.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre verejné obstarávanie (termín ukončenia výberového konania 17.02.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Pilčík – Stredisko mestských služieb, referát správy a údržby verejnej zelene (termín ukončenia výberového konania 10.02.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu  pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra: Špecialista PR a marketingu (termín ukončenia výberového konania 15.02.2023)

Voľne pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Finančný manažér projektu (termín ukončenia výberového konania 15.02.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra: Asistent projektového manažéra HA1  (m/ž) (termín ukončenia výberového konania 15.02.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Špecialista verejného obstarávania (termín ukončenia výberového konania 15.02.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „ prevádzkový pracovník – stráženie –  tržnica (termín ukončenia výberového konania 15.02.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent technik – rozpočtár (termín ukončenia výberového konania 13.02.2023)

Výberové konanie na obsadenie pozície : Mentor Regionálneho centra podpory učiteľov (termín ukončenia výberového konania 31.01.2023)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Učiteľ/ka druhého stupňa ZŠ – matematika, ŽŠ Benkova 34, 949 01 (predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15.06.2023)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Upratovačka (termín ukončenia výberového konania 19.01.2023)

Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: murár
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: upratovačka
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
25. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
15. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
14. marec 2022
Dve voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu:…
14. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
2. marec 2022

Vytvorené: 30. 9. 2022