Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre stavebné konania (Zverejnené od 27.06.2024 do 07.07.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu (Zverejnené od 27.05.2024 do 07.06.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Referent pre investičnú výstavbu-stavebný dozor (Zverejnené od 29.05.2024 do 14.06.2024, vrátane)

Výberové konanie na obsadenie funkcie: Člen predstavenstva akciovej spoločnosti s obchodným menom: Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (Zverejnené od 20.05.2024 do 07.06.2024, do 13:00 hod.)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Murár – Stredisko mestských služieb (Zverejnené od 16.05.2024 do 31.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Vodič – Stredisko mestských služieb (Zverejnené od 16.05.2024 do 31.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Zametač – Stredisko mestských služieb (Zverejnené od 16.05.2024 do 31.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre rozpočet (Zverejnené od 09.05.2024 do 15.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre verejné obstarávanie (Zverejnené od 26.03.2024 do 08.04.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Referent pre vyjadrovanie sa k zvláštnemu užívaniu MC  – Stredisko mestských služieb (Zverejnené od 16.05.2024 do 31.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Pilčík – Stredisko mestských služieb (Zverejnené od 16.05.2024 do 31.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Vodič, strojník – Stredisko mestských služieb (Zverejnené od 16.05.2024 do 31.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Sociálny pracovník (Zverejnené od 15.05.2024 do 29.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Školský pedagóg, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra (Zverejnené od 29.05.2024 do 10.06.2024, vrátane)


Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka – druhého stupňa ZŠ, predmety slovenský jazyk a literatúra, dejepis, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra
(Zverejnené od 30.05.2024)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Referent pre koordináciu činností referátu čistenia a údržby miestnych ciest – Stredisko mestských služieb (Zverejnené od 16.05.2024 do 24.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Upratovačka, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra (Zverejnené od 20.05.2024)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre rozpočet (Zverejnené od 09.05.2024 do 15.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre investičnú výstavbu-stavebný dozor (Zverejnené od 23.04.2024 do 10.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Správca budovy v Kreatívnom centre Nitra (Zverejnené od 23.04.2024 do 10.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu (Zverejnené od 23.04.2024 do 09.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre ľudské zdroje (PaM v školstve) (Zverejnené od 23.04.2024 do 07.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre kultúru (Zverejnené od 23.04.2024 do 06.05.2024, vrátane)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: MŠ Dolnočermánska, Dolnočermánska 57, Nitra, MŠ Staromlynská, Staromlynská 2, Nitra, MŠ Štiavnická, Štiavnická a MŠ Za Humnami, Za Humnami 28, Nitra (Zverejnené od 15.04.2024 do 09.05.2024, vrátane)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: ZŠ Beethovenova, Beethovenova 11, Nitra, ZŠ Fatranská, Fatranská 14, Nitra, ZŠsMŠ Novozámocká, Novozámocká 129, Nitra,  ZŠ Ščasného, Ščasného 22, Nitra a ZŠ Škultétyho, Škultétyho 1, Nitra (Zverejnené od 15.04.2024 do 03.05.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Odborný referent pre parkovaciu politiku (Zverejnené od 10.04.2024 do 22.04.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Sociálny pracovník (Zverejnené od 10.04.2024 do 22.04.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Kosec (Zverejnené od 04.04.2024 do 12.04.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Vodič, strojník (Zverejnené od 04.04.2024 do 12.04.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Murár (Zverejnené od 04.04.2024 do 12.04.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Zametač (Zverejnené od 04.04.2024 do 12.04.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Závozník (Zverejnené od 04.04.2024 do 12.04.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Vodič (Zverejnené od 04.04.2024 do 12.04.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Pilčík (Zverejnené od 04.04.2024 do 12.04.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent  pre dátovú politiku (Zverejnené od 19.03.2024 do 12.04.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu (Zverejnené od 15.03.2024 do 02.04.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Kosec (Zverejnené od 06.03.2024 do 22.03.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre stavebné konania (Zverejnené od 06.03.2024 do 20.03.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Záhradník (Zverejnené od 06.03.2024 do 15.03.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Upratovačka (Zverejnené od 06.03.2024 do 15.03.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:  „Upratovačka“ – Stredisko mestských služieb, referát správy, prevádzky a údržby pohrebísk a cintorínov (Zverejnené od 22.02.2024 do 27.02.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Učiteľ/ka – druhého stupňa ZŠ – predmety matematika, biológia, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra (Zverejnené dňa 22.02.2024)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre správu sociálnych sietí (Zverejnené od 12.02.2024 do 26.02.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Údržbár, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra (Zverejnené dňa 22.02.2024)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Projektový manažér pre rozvojové projekty v oblasti vzdelávania a sociálnych inovácií (Zverejnené od 09.02.2024 do 13.02.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre verejné obstarávanie (Zverejnené od 06.02.2024 do 23.02.2024, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka – druhého stupňa ZŠ, predmety slovenský jazyk a literatúra, dejepis, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra (Zverejnené od 29.01.2024)

Výberové konanie na obsadenie pozície: „referent urbanizmu a architektúry ÚHA (m/ž)“ (Zverejnené od 23.01.2024 do 16.02.2024, vrátane)

Výberové konanie na obsadenie pozície: „Mentor regionálneho centra podpory učiteľov“, Počet voľných pozícií: 3, 1 pozícia s nástupom k 1.3.2024 a 2 pozície s nástupom k 1.9.2024 (Zverejnené od 19.01.2024 do 12.02.2024, vrátane.)

Výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľ/ka Materskej školy, Čajkovského 3, Nitra (Zverejnené od 16.01.2024 do 09.02.2024 do 12:00 hod.)

Výberové konanie na obsadenie pozície: „Koordinátor práce s mládežou“ (Zverejnené od 23.01.2024 do 06.02.2024, vrátane)

Výberové konanie na obsadenie pozície: „Mentor regionálneho centra podpory učiteľov“, Počet voľných pozícií: 3, 1 pozícia s nástupom k 1.3.2024 a 2 pozície s nástupom k 1.9.2024 (Zverejnené od 19.01.2024 do 12.02.2024, vrátane.)

Výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľ/ka Materskej školy, Čajkovského 3, Nitra (Zverejnené od 16.01.2024 do 09.02.2024 do 12:00 hod.)

Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu „Vedúci strediska mestských služieb“

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Učiteľ/ka – druhého stupňa ZŠ, predmet anglický jazyk, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Upratovačka, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci strediska mestských služieb“
(termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 14.01.2024)

Voľné pracovné miesto na pozíciu „Referent pre stavebné konania“
(termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 09.01.2024)

Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu „Vedúci strediska mestských služieb“

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Cabajská 2, Nitra (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 22.12.2023 do 12:00 hod.)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: učiteľ/ka – druhého stupňa ZŠ – predmet nemecký jazyk, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra (nástup do zamestnania od 01.12.2023)

Výberové konanie na obsadenie štyroch  pracovných pozícií: „člen MOaPS“ v odbore sociálnych služieb  Mestského úradu v Nitre v spolupráci s Mestskou políciou v Nitre (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 27.11.2023 do 14:00 hod.)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „sociálny pracovník“ v odbore sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre, Komunitné centrá (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 27.11.2023 do 14:00 hod.)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre odpadové hospodárstvo (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 16.11.2023 do 14:00 hod.)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Závozník“ – Stredisko mestských služieb, referát čistenia a údržby miestnych ciest (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 15.11.2023, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Správca parku – vodič“ – Stredisko mestských služieb, referát správy a údržby verejnej zelene (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 15.11.2023, vrátane)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja Mestského úradu v Nitre (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 05.11.2023, vrátane)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: Materská škola, Štefánikova trieda 128, Nitra (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 03.11.2023 do 12:00 hod., vrátane)

Výberové konanie na pozíciu:  Vedúci odboru komunikácie a propagácie  (m/ž) (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 15.10.2023, vrátane)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre dopravné značenie a zvláštne užívanie MC (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 13.10.2023, vrátane)

Výberové konanie na obsadenie funkcie: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: Nitrianska investičná, s.r.o. (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 29.09.2023 do 13:00 hod.)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 29.09.2023 do 12:00 hod.)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Vedúci Strediska mestských služieb (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 30.09.2023)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Upratovačka, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra

Voľné pracovné miesto na pozíciu: prevádzkový pracovník ŠJ, pomocná sila do kuchyne, Základná škola, Benkova 34, 94911 Nitra

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „referent  –  projektový manažér“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 23.08.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Údržbár – Stredisko mestských služieb, referát správy a údržby mestského mobiliáru“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 10.08.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „referent   pre spisovú agendu“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 08.08.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Referent pre vyjadrovanie sa k zvláštnemu užívaniu MC  Stredisko mestských služieb“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 14.07.2023)

Voľné miesto na pracovnú pozíciu: pedagogický asistent, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Referent  energetik“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 12.07.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „referent   pre verejné obstarávanie (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 06.07.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Referent pre prevádzku“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 29.06.2023 do 12:00 hod.)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Vodič –  Stredisko mestských služieb“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 23.06.2023)

Zápisnica  z výberového konania na obsadenie pozície „Hlavný architekt mesta  m/ž“ zo dňa 14.06. 2023

Voľné miesto na pracovnú pozíciu: upratovačka, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „referent pre účtovanie“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 31.05.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Referent pre organizovanie trhov“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 24.05.2023)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Koordinátor partnerstiev a zahraničnej spolupráce“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 31.05.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: „Hlavný architekt mesta (m/ž)“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 03.06.2023)

Voľné miesto na pracovnú pozíciu: učiteľ/ka – prvého stupňa ZŠ, Základná škola, Benkova 34, 949 11 Nitra

Voľné pracovné miesto na pozíciu: vychovávateľ/ka (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 15.06.2023)

Výberové konanie na obsadenie pozície : ZÁHRADNÍK (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 12.05.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre ovzdušie a vodné hospodárstvo (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 02.05.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: sociálny pracovník (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 27.04.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre majetkoprávne usporiadanie stavieb (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 12.04.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre prípravu stavieb (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 12.04.2023)

Oznam o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ –katechét“ na vyučovanie náboženskej výchovy na I. aj II. stupni., príp. v kombinácii s iným predmetom, ZŠ Tulipánová 1, 949 01 Nitra

Oznam o voľnom pracovnom mieste: učiteľ matematiky II. stupeň ZŠ, ZŠ Tulipánová 1, 949 01 Nitra

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: upratovačka, ZŠ Tulipánová 1, 949 01 Nitra

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Pracovník s ohrozenými a znevýhodnenými skupinami mládeže (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 26.03.2023)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Koordinátor práce s mládežou (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 25.03.2023)                                           

Voľné miesto na pozíciu: učiteľ/ka – druhého stupňa, predmet anglický jazyk, ZŠ Benkova 34, 949 11 Nitra

Voľné miesto na pozíciu: školský psychológ, ZŠ Benkova 34, 949 11 Nitra

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Vodič –  Stredisko mestských služieb“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 17.03.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „Vodič –  Stredisko mestských služieb“ (termín ukončenia predkladania ponúk výberového konania 15.03.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: referent pre verejné obstarávanie (termín ukončenia výberového konania 17.02.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Pilčík – Stredisko mestských služieb, referát správy a údržby verejnej zelene (termín ukončenia výberového konania 10.02.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu  pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra: Špecialista PR a marketingu (termín ukončenia výberového konania 15.02.2023)

Voľne pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Finančný manažér projektu (termín ukončenia výberového konania 15.02.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra: Asistent projektového manažéra HA1  (m/ž) (termín ukončenia výberového konania 15.02.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Špecialista verejného obstarávania (termín ukončenia výberového konania 15.02.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „ prevádzkový pracovník – stráženie –  tržnica (termín ukončenia výberového konania 15.02.2023)

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent technik – rozpočtár (termín ukončenia výberového konania 13.02.2023)

Výberové konanie na obsadenie pozície : Mentor Regionálneho centra podpory učiteľov (termín ukončenia výberového konania 31.01.2023)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Učiteľ/ka druhého stupňa ZŠ – matematika, ŽŠ Benkova 34, 949 01 (predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15.06.2023)

Voľné pracovné miesto na pozíciu: Upratovačka (termín ukončenia výberového konania 19.01.2023)

Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: murár
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: upratovačka
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
25. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
15. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
14. marec 2022
Dve voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu:…
14. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
2. marec 2022

Vytvorené: 30. 9. 2022
Upravené: 18. 7. 2024