Vydanie druhopisu matričného dokladu / rodný, sobášny, úmrtný list

O úradný výpis (rodný, sobášny, úmrtný list) môže požiadať oprávnená osoba ktorýkoľvek matričný úrad, pripojený na informačný systém elektronickej matriky.

Matričný úrad vydá na základe žiadosti druhopis matričného dokladu, matričných udalostí zapísaných v matričných knihách vedených matrikou Nitra na počkanie. Môže vydať aj doklady, ak matričná udalosť nie je zapísaná v Nitre, prostredníctvom elektronickej matriky CISMA tak, že pošle avízo na príslušnú matriku. Takýto doklad nemusí byť vydaný na počkanie.

  • Poplatok za vydanie matričného dokladu: 5,- € v hotovosti. V prípade žiadosti zaslanej poštou aj prevodom na účet.
  • Poplatok za viacjazyčný prekladový formulár: 5,- € v hotovosti
  • O vydanie matričného dokladu môže požiadať len oprávnená osoba, v zmysle § 18, zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách .


Na základe nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/1191 s platnosťou od 16. 2. 2019 môže matrika vydať spolu s matričným dokladom, ktorý bude použití v niektorej  z krajín Európskej únie aj viacjazyčný prekladový formulár. 

Janka Rybárová
odborná referentka
číslo dverí: 611
janka.rybarova@msunitra.sk
Andrea Horemužová
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
andrea.horemuzova@msunitra.sk
Erika Mentová
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
erika.mentova@msunitra.sk
Henrieta Strnisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
henrieta.strniskova@msunitra.sk
Adriana Blisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
adriana.bliskova@msunitra.sk

Vytvorené: 28. 3. 2022
Upravené: 31. 1. 2024