PREDSEDNÍČKA
RNDr. Marta Rácová
kandidátka: nezávislá kandidátka
podpredsedníčka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru

marta.racova@nitra.sk
VMČ č. 4

PODPREDSEDA

SEKRETÁRKA
PaedDr. Tatiana Vaňová
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 397
vanova@msunitra.sk

ČLENOVIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Mgr. Petra Ajdariová
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 905 469 649
petra.ajdariova@nitra.sk
VMČ. 4

Ing. Miloslav Hatala
kandidát: KDH, Sloboda a Solidarita, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ
predseda poslaneckého klubu: PRO NITRIA
+421 905 403 749
miloslav.hatala@nitra.sk
VMČ č. 6

Mgr. Miloslav Špoták
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 911 159 827
miloslav.spotak@nitra.sk
VMČ č. 7

Ladislav Turba
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 904 406 465
ladislav.turba@nitra.sk
VMČ č. 5

doc. PhDr. Katarína Welnitzova, PhD.
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 33 55 65 255
katarina.welnitzova@nitra.sk
VMČ č. 5

ČLENOVIA Z RADOV OBČANOV


Vytvorené: 13. 6. 2022
Upravené: 1. 2. 2023