Mesto Nitra v závislosti od zdrojov financovania poskytuje dotácie z rozpočtu mesta Nitry

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry

Žiadateľ vykoná podanie žiadosti elektronickou registráciou v elektronickom systéme
ktorý je dostupný na nitra.egrant.sk

Zoznam schválených dotácií 2024 – Kultúra a kreatívny priemysel
Zoznam schválených dotácií 2024 – Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste
Zoznam schválených dotácií 2024 – Šport


Vytvorené: 15. 10. 2021
Upravené: 25. 4. 2024