Mesto Nitra v závislosti od zdrojov financovania poskytuje dotácie z rozpočtu mesta Nitry

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry

Žiadateľ vykoná podanie žiadosti elektronickou registráciou v elektronickom systéme
ktorý je dostupný na nitra.egrant.sk

Vytvorené: 15. 10. 2021
Upravené: 23. 2. 2024