Mesto Nitra v závislosti od zdrojov financovania poskytuje dotácie z rozpočtu mesta Nitry

Žiadateľ vykoná podanie žiadosti elektronickou registráciou v elektronickom systéme
ktorý je dostupný na nitra.egrant.sk


Vytvorené: 15. 10. 2021
Upravené: 1. 2. 2023