Mestský mobiliár

Mobiliár predstavuje lavičky, malé odpadové nádoby, kvetináče a iné prenosné zariadenia umiestnené vo vonkajších priestoroch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou mesta.

Občan môže požiadať o umiestnenie/odstránenie mobiliáru (lavičky a malé odpadové nádoby). Mestský úrad vydá po posúdení žiadosti súhlasné/nesúhlasné stanovisko. Mobiliár je možné umiestniť / odstrániť od začiatku marca do konca septembra v prípade priaznivých poveternostných podmienok.

Ing. Zuzana Jakubčinová
referent pre prvky malej architektúry
číslo dverí: 424
zuzana.jakubcinova@msunitra.sk

Vytvorené: 16. 6. 2022