Prenájom kultúrneho zariadenia

Mesto Nitra neposkytuje priestory kultúrnych zariadení na účely kampane kandidátov v komunálnych a krajských voľbách.

ktoré prostredníctvom MsÚ v Nitre, odboru kultúry, zabezpečuje ich prevádzku a užívanie.
V zmysle VZN č.13/2019 a Cenníka mesta Nitry realizuje odbor kultúry uzatváranie krátkodobých nájmov objektov so záujemcami z radov organizátorov rôznych spoločenských i kultúrnych podujatí, prípadne fyzické osoby môžu organizovať v týchto priestoroch Domoch kultúry rodinné stretnutia – oslavy, svadby, ap. Správcom všetkých objektov je Službyt , s.r.o., ktorý vykonáva údržbu opravy a realizuje dlhodobé prenájmy  priestorov.
Žiadosť na krátkodobý prenájom si môže podať ako fyzická osoba, tak i podnikateľ, organizácia či spolok. Žiadateľ vyplní formulár a doručí elektronicky, prostredníctvom pošty alebo podateľne na odbor kultúry.

Objekty domov kultúry je možné si prenajať na účely organizovania rôznych kultúrno-spoločenských a osvetových podujatí, prednášok, workshopov, na schôdze a stretnutia členov rozličných záujmových či spoločenských organizácií i menšie spoločenské stretnutia (rodinné stretnutia – svadby, oslavy ap.) pre obyvateľov mestskej časti i mesta Nitry.

Objekty sa prenajímajú so základným mobiliárom (stoly a stoličky), čajové kuchynky v objekte so základným vybavením, bez možnosti zapožičania inventáru ( taniere, misy, ap.).
V kuchynkách možnosť ohrevu jedál, bez možnosti priameho varenia jedál, je potrebné zabezpečiť si catering.

Mgr. Pavol Ferčák
odborný referent kultúrnej infraštruktúry
číslo dverí: 214
pavol.fercak@msunitra.sk

Prevádzka objektov

Radoslav Kuffa
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
kuffa@nitra.sk
Martin Mada
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
martin.mada@msunitra.sk
Mgr. Peter Volešíni
referent pre prevádzku kultúrnych zariadení
číslo dverí:
volesini@nitra.sk
Martin Hrivňák
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
synagoga@nitra.sk
Viktor Nádler
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
viktor.nadler@msunitra.sk

Vytvorené: 3. 8. 2022