Kultúrny dom Kynek

Objekt je možné využívať na organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských a osvetových podujatí, prednášok, workshopov, na schôdze a stretnutia členov rozličných záujmových či spoločenských organizácií i menšie spoločenské stretnutia (rodinné stretnutia) pre obyvateľov mestskej časti i mesta Nitry.

K dispozícii:
Zasadacia miestnosť č.102: max. 50 osôb
Zasadacia miestnosť č. 109: max. 20 osôb
Čajová kuchynka (bez možnosti varenia)
Toalety; toaleta pre ZŤP
Mestský rozhlas
Bezbariérový vstup
Počet parkovacích miest: 7

Fotografie interiéru:

KD Kynek, vedľajšia miestnosť
KD Kynek sála
KD Kynek kuchyňa

Formulár na objednanie tu

Kontaktná osoba

Mgr. Pavol Ferčák
odborný referent kultúrnej infraštruktúry
číslo dverí: 214
pavol.fercak@msunitra.sk
Radoslav Kuffa
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
kuffa@nitra.sk
Martin Mada
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
martin.mada@msunitra.sk
Viktor Nádler
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
viktor.nadler@msunitra.sk
Mgr. Peter Volešíni
referent pre prevádzku kultúrnych zariadení
číslo dverí:
volesini@nitra.sk

Prevádzkové hodiny
Telefonicky na objednávku

Kultúrny dom Kynek
Trnavská ulica 8
949 01 Nitra


Vytvorené: 13. 9. 2022
Upravené: 22. 8. 2023