PREDSEDA
Mgr. Ján Greššo
Piesková 4
+421 905 383 960
jan.gresso@nitra.sk
VMČ č. 2

PODPREDSEDA

SEKRETÁR
Ing. Ivan Daniš
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 237
danis@msunitra.sk

SEKRETÁRKA
Mgr. Diana Lichardusová
Mestský úrad v Nitre
lichardusova@msunitra.sk

ČLENOVIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Roman Ágh, MBA
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
predseda poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 37 20 28 714
roman.agh@nitra.sk
VMČ č. 2

Ing. Miroslav Gut
kandidát: nezávislý kandidát
podpredseda poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 911 349 745
miroslav.gut@nitra.sk
VMČ č. 1

Ing. Martin Horváth
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 948 656 215
martin.horvath@nitra.sk
VMČ č. 7

JUDr. Igor Kršiak
kandidát: HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Demokrati
predseda poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 911 990 097
igor.krsiak@nitra.sk
VMČ. 7

Pavol Obertáš
kandidát: nezávislý kandidát
predseda poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 904 674 162
pavol.obertas@nitra.sk
VMČ č. 4

Ing. Peter Oremus, PhD.
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: Nezávislí
+421 948 940 007
peter.oremus@nitra.sk
VMČ č. 7

Ing. Regina Víteková
kandidátka: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
členka poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 904 128 323
regina.vitekova@nitra.sk
VMČ č. 3

Ing. Edita Vnučková
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 902 999 542
edita.vnuckova@nitra.sk
VMČ č. 6

ČLENOVIA Z RADOV OBČANOV

JUDr. Miroslav Belica
Ing. Jozef Filip
Ing. Tibor Koščo, MBA
JUDr. Ladislav Mášik, LL.M., MBA
Dušan Rác
Marián Volek


Vytvorené: 13. 6. 2022
Upravené: 14. 5. 2024