Kreatívne centrum Nitra

Vznik Kreatívneho centra Nitra (KCN) iniciovalo mesto Nitra s víziou, aby sa kreatívci cítili v Nitre ako doma a miestna komunita vnímala kreativitu ako súčasť svojej identity. KCN vytvára priestor pre rozvoj kreatívneho talentu, podporuje podnikanie v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu (KKP) a prináša aj multižánrový program pre širokú verejnosť.

Cieľom projektu Kreatívne centrum Nitra je budovať komplexné kapacity pre podporu rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu na 3 úrovniach – na úrovni mesta, samotných kreatívcov a miestnej komunity (verejnosti).

Vďaka projektu KCN získa mesto rozsiahle zázemie pre kreatívcov primárne z nitrianskeho regiónu, ale aj celého Slovenska. Súčasťou projektu je vďaka finančným prostriedkom z Európskej únie masívna rekonštrukcia 4 budov v areáli bývalých vojenských kasární pod Zoborom na Martinskom vrchu, ako aj priestory ikonického kina Palace na Radlinského ulici. Tieto 2 multifunkčné centrá budú navzájom programovo prepojené, a tak oživia centrum i perifériu mesta.

Cez ponuku služieb “Akadémie KKP” bude KCN pracovať na posilnení zamestnanosti a schopnosti kreatívcov uplatniť sa na trhu v oblasti KKP. S týmito službami Kreatívne centrum začína už teraz, vo virtuálnej fáze projektu, a teda pred dokončením samotných stavieb. Akadémia KKP je určená pre nepodnikateľov – záujemcov o podnikanie, ako aj pre začínajúcich či dlhodobo fungujúcich podnikateľov v kultúrno-kreatívnom priemysle. Ponúka inkubačné a akceleračné kurzy, zamerané na rozvoj podnikania v kultúrno-kreatívnom priemysle, laby – dlhodobé praktické workshopy, na ktorých si môžu účastníci zlepšiť svoje zručnosti a rozvíjať kreatívny talent. Pre spájanie, inšpirovanie a zviditeľnenie tvorby kreatívcov sú v rámci Akadémii KKP pripravené podporné a predajné programy – trhy, stáže, predajné výstavy a pod.

V neposlednom rade bude KCN prinášať multižánrový program pre širokú verejnosť v spolupráci s domácimi i zahraničnými umelcami z oblasti scénického, vizuálneho umenia, hudby, multimédií, audiovízie a remesiel. Verejný program bude zameraný na najnovšie trendy z oblasti KKP a jeho cieľom je budovať živú komunitu, ktorá aktívne podporuje kreatívcov vo svojom okolí.

Projekt Kreatívne centrum Nitra (kód projektu: 302031ADT3) je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a mestom Nitra.

Financovanie: 95% EÚ a 5 % Mesto Nitra.
NFP Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 15 563 809,26 EUR.

Viac informácií:
Web: www.kreativnecentrumnitra.sk
FB: Kreatívne centrum Nitra
IG: kcnitra

Kontakty

Mgr. Terézia Bosmanová
koordinátorka programov
číslo dverí:
terezia.bosmanova@msunitra.sk
Mgr. Martina Kertészová
koordinátorka vzťahov s členmi KC
číslo dverí:
martina.kerteszova@msunitra.sk
Mgr. Veronika Neumannová
web administrátorka/správkyňa IT systémov
číslo dverí:
veronika.neumannova@msunitra.sk
Ing. Lenka Olejárová
koordinátorka programov
číslo dverí:
lenka.olejarova@msunitra.sk
Ing. Róbert Petrík
odborný referent – projektový manažér strategických projektov
číslo dverí:
robert.petrik@msunitra.sk
Mgr. Jozef Puškár, PhD.
referent – koordinátor logistiky
číslo dverí:
jozef.puskar@msunitra.sk
Ing. Michaela Sukovská
koordinátorka programov
číslo dverí:
michaela.sukovska@msunitra.sk
M.A. Katarína Živanovič, PhD.
riaditeľka Kreatívneho centra
číslo dverí:
katarina.zivanovic@msunitra.sk

Vytvorené: 22. 6. 2022