Infožiadosti – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

  • Mesto Nitra sa rozhodlo od marca 2020, nad rámec svojich povinností, na svojom webovom sídle zverejňovať infožiadosti podávané občanmi na základe zákona 211/2000 Z.z.. Jednotlivé podnety a odpovede si môžete prečítať v tejto sekcii.
  • Zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám alebo takzvaný Infozákon ustanovuje povinnosť pre tzv. povinné osoby sprístupňovať informácie na základe žiadostí o informácie podaných občanmi, resp. zverejňovať niektoré zákonom stanovené informácie. Úplné znenie zákona si môžete prečítať stránkach Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?zakon-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam


Vytvorené: 14. 6. 2022