Mestská rada je iniciatívnym výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Denisa Branikovičová
kandidátka: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
podpredsedníčka poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 905 422 522
denisa.branikovicova@nitra.sk
VMČ č. 2

Ing. Miloš Dovičovič
kandidát: HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Demokrati Slovenska
podpredseda poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 902 205 128
milos.dovicovic@nitra.sk
VMČ č. 4

Ing. Miroslav Gut
kandidát: nezávislý kandidát
podpredseda poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 911 349 745
miroslav.gut@nitra.sk
VMČ č. 1

JUDr. Igor Kršiak
kandidát: HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Demokrati
predseda poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 911 990 097
igor.krsiak@nitra.sk
VMČ. 7

Ing. arch. & Ing. Peter Mezei
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 947 912 577
peter.mezei@nitra.sk
VMČ č. 2

Pavol Obertáš
kandidát: nezávislý kandidát
predseda poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 904 674 162
pavol.obertas@nitra.sk
VMČ č. 4

Mgr. Miloslav Špoták
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 911 159 827
miloslav.spotak@nitra.sk
VMČ č. 7

Ing. Štefan Štefek
kandidát: nezávislý kandidát
predseda poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 905 612 108
stefan.stefek@nitra.sk
VMČ č. 7

PhDr. Ján Vančo, PhD.
kandidát: KDH
člen poslaneckého klubu: PRO NITRIA
+421 911 131 376
jan.vanco@nitra.sk
VMČ č. 2

Zasadnutia Mestskej rady

Všetky zasadnutia Mestskej rady sú neverejné a sú prístupné iba formou zápisníc zo zasadnutí Mestskej rady v Nitre. Termíny zasadnutí Mestskej rady, komisií a výborov mestských častí nájdete tu.

 • Uznesenia z 37. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 07.12.2021
 • Uznesenia z 36. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 09.11.2021
 • Uznesenia z 35. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 05.10.2021
 • Uznesenia z 34. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 31.08.2021
 • Uznesenia z 33. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 15.06.2021
 • Uznesenia z 32. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 11.05.2021
 • Uznesenia z 31. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 08.04.2021
 • Uznesenia z 30. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 23.02.2021
 • Uznesenia z 29. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 26.01.2021
 • Uznesenia z 28. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 24.11.2020
 • Uznesenia z 27. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 03.11.2020
 • Uznesenia z 26. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 29.09.2020
 • Uznesenia z 25. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 25.08.2020
 • Uznesenia z 24. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 29.06.2020
 • Uznesenia z 23. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 08.06.2020
 • Uznesenia z 22. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 19.05.2020
 • Uznesenia z 21. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 03.03.2020
 • Uznesenia z 20. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 23.01.2020
 • Uznesenia z 19. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 14.01.2020
 • Uznesenia z 18. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 26.11.2019
 • Uznesenia zo 17. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 5.11.2019
 • Uznesenia z 16. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 22.10.2019
 • Uznesenia z 15. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 24.09.2019
 • Uznesenia zo 14. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 20.08.2019
 • Uznesenie z 13. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 27.06.2019
 • Uznesenia z 12. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 11.06.2019
 • Uznesenia z 11. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 14.05.2019
 • Uznesenia z 10. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 02.05.2019
 • Uznesenia z 8. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 09.04.2019
 • Uznesenia zo 7. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 19.03.2019
 • Uznesenia zo 6. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 12.03.2019
 • Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 26.02.2019
 • Uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 05.02.2019
 • Uznesenia z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 23.01.2019
 • Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 15.01.2019
 • Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 17.12.2018

Archív zasadnutí 2021-2008


Vytvorené: 6. 6. 2022
Upravené: 16. 4. 2024