42. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 14.06.2022

42. riadne zasadnutie Mestskej rady v Nitre, zvolanej na 14.06.2022

Uznesenia, Zápisnica


Vytvorené: 7. 2. 2024
Upravené: 7. 2. 2024