Rada seniorov

Rada seniorov

Rada seniorov je stálym poradným orgánom primátora mesta v oblasti práv seniorov a dôstojných životných podmienok pre život v meste všetky vekové skupiny obyvateľstva.

Predsedníčkaprof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Podpredseda: PaedDr. Anton Chudík
Členovia:Daniela Maceková
Ján Divinec
Mária Martincová
Mária Molnárová
PaedDr. Oľga Bédiová
Edita Kopčeková
Helena Hlavačková
Ing. Pavel Luspaj
Mgr. Marta Kočajdová
Tajomníčka:Mgr. Lívia Beňová

V prípade podnetu zameraného na riešenie otázok života seniorov mesta Nitry kontaktujte tajomníčku rady Mgr. Líviu Beňovú

Mesto Nitra začalo od 1. júna 2022 s distribúciou takzvanej Seniorskej obálky.

A čo vlastne je tá Seniorská obálka? Ide o sadu dvoch kartičiek, na ktorých sú dôležité údaje o zdravotnom stave seniora. Na nich si seniori vyplnia napríklad to, aké majú alergie, aké lieky berú a uvedú tu aj kontakty na svojich blízkych, ktorých je v prípade núdze potrebné zavolať.

Kartičky sú určené hlavne osamelo žijúcim seniorom, ktorí bývajú vo svojich domoch alebo bytoch.

Väčšiu kartu odporúčame umiestniť vo vnútri vchodových dverí alebo na dvere chladničky. Záchranári, hasiči aj policajti sú o umiestnení karty na týchto miestach informovaní, v prípade núdze a zásahu v byte seniora ju preto budú hľadať práve na týchto dvoch miestach. Menšiu kartičku by mali seniori nosiť stále so sebou.

„Vyplnenie kartičiek zaberie iba zopár minút. Tento čas však rozhodne stojí za život, ktorý sa práve vďaka rýchlo dostupným údajom z kartičiek podarí lekárom zachrániť. Preto vyzývam všetkých seniorov v Nitre, ktorí žijú vo svojom dome či byte sami, aby si kartičky vyzdvihli na mestskom úrade a aby ich podľa inštrukcií vyplnili a používali,“ povedal primátor Marek Hattas.

Seniorská obálka so spomínanými kartičkami bude dostupná v klientskom centre mestského úradu od 1. júna. Karty sa dajú stiahnuť aj z webu mesta Nitra na stránke www.nitra.sk. Nájdete ich v prílohe nižšie.

Ku kartičkám dostanú seniori aj leták s inštrukciami, ako ich vyplniť. Dozvedia sa napríklad o semafore – červenou farbou sú v kartách vyznačené najdôležitejšie informácie, ktoré by ľudia rozhodne nemali nechať bez povšimnutia. Žltou farbou sú tam vyznačené odporúčané informácie a zelenou menej dôležité informácie.

„Vyzývame seniorov, aby dbali na aktuálnosť informácií uvedených v Seniorskej obálke. Obálku by si mali vymeniť vždy, keď príde k nejakej zmene – napríklad po hospitalizácii, po zmene liekov alebo po zmene kontaktov na blízke osoby,“ povedala Lívia Beňová z Odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre. Na škodu nie je napísať do kariet aj kontakt na svojho obvodného lekára, ktorý záchranárom dokáže poskytnúť detailnejšie informácie o vašom zdravotnom stave.


Vytvorené: 17. 2. 2023
Upravené: 7. 2. 2024