Potvrdenia o pobyte

  • Pri rozvode manželstva, prídavky na deti zo zahraničia, príspevky na ubytovanie zo zahraničia – spoplatnené 7 €/osoba.
  • Pre účely sociálnych dávok pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – Pomoc v hmotnej núdzi, žiadosti o náhradné výživné a pod. – sa nespoplatňuje.
  • Na požiadanie je možné potvrdenia o pobyte vyhotoviť aj v cudzom jazyku za poplatok
    14 €/osoba.
  • Pre účely vybavovania štátneho občianstva SR je spoplatnené 7 €/osoba.

Potvrdenie o žití pre cudzie štáty evidencia obyvateľov  n e v y d á v a !

Výnimkou je Potvrdenie pre Českú republiku, ktoré overuje Overovanie podpisov a listín. V ostatných prípadoch sa so svojou žiadosťou obráťte na Sociálnu poisťovňu.

Janette Bublincová
odborná referentka
číslo dverí: 604
janette.bublincova@msunitra.sk
Alžbeta Červená
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
alzbeta.cervena@msunitra.sk
Anna Molnárová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
anna.molnarova@msunitra.sk
Ing. Františka Môcová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
frantiska.mocova@msunitra.sk

Vytvorené: 15. 6. 2022
Upravené: 2. 4. 2024