PREDSEDA
Mgr. Igor Mesároš
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 904 403 001
igor.mesaros@nitra.sk
VMČ č. 4

TAJOMNÍK
Mgr. Radoslav Dunčko
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 214
duncko@msunitra.sk

ČLENOVIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Martina Dubaiová
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 908 481 418
martina.dubaiova@nitra.sk
VMČ č. 4

Ing. Ľubomír Moravčík
kandidát: HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Demokrati
člen poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 903 139 814
lubomir.moravcik@nitra.sk
VMČ č. 5

PhDr. Ján Vančo, PhD.
kandidát: KDH
člen poslaneckého klubu: PRO NITRIA
+421 911 131 376
jan.vanco@nitra.sk
VMČ č. 2


Vytvorené: 13. 6. 2022
Upravené: 30. 5. 2024