Jesenné upratovanie 2023

V súlade so zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatkov pre územie mesta  vydáva Mestský úrad v Nitre harmonogram jarného upratovania, vrátane rozpisu umiestnenia kontajnerov v jednotlivých mestských častiach.

Poradie turnusuTermínVMČ čísloMestská časť
I.18.09.2023 – 22.09.20234Klokočina I.
Klokočina II.
II.25.09.2023 – 29.09.20232Staré Mesto II.
III.02.10.2023 – 06.10.2023  Staré Mesto I.
IV.09.10.2023 – 13.10.20237Chrenová III.
Janíkovce
V.16.10.2023 – 20.10.20234
3
Klokočina III.
Čermáň
VI.23.10.2023 – 27.10.20237Chrenová II.
Chrenová IV.
VII.30.10.2023 – 03.11.20236Zobor od Kláštorskej
smer východ.
VIII.06.11.2023 – 10.11.20236Dražovce
Zobor od Kláštorskej
smer západ
IX.13.11.2023 – 17.11.20235Diely
Párovské Háje
Kynek
Mlynárce
X.20.11.2023 – 24.11.20234Horné Krškany
Dolné Krškany
Chrenová I.

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jesenné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x

Turnus upratovania:   I.      Termín:  18.09.2023 –  22.09.2023

VMČ č.   4      
Klokočina I., Klokočina II.  
Umiestnenie kontajnerov:

Klokočina I.

Pondelok 18.09.2023Prešovská x Pieštanská
Žilinská x Pezinská
Pezinská x Partizánska
Žilinská č. 18
Nitrianska x Pezinská
Utorok 19.09.2023Bazovského č. 6 – č. 8
Benkova č. 13
Mikovíniho č. 16
(za dom)
Popradská
(obrátka MHD)
Mikovíniho č. 2
Streda 20.09.2023Jurkovičova č. 21
(k zadnému vchodu)
Alexiho č. 18
Jurkovičova č. 3
Jukovičova č. 16
(k zadnému vstupu do kotolne)

Klokočina II.

Streda 20.09.2023Bizetova
(pod kotolňu)
Beethovenova
(optoti MŠ)
Štvrtok 21.09.2023Bellova č. 10 – č. 12
Čajkovského č. 1
Čajkovského č. 38 – c. 40
Partizánska č. 75
Piatok 22.09.2023Partizánska č. 81
Čajkovského č. 11
Čajkovského č. 28
Šúdolská x A. Točíka
Šúdolská č. 71
Čajkovského č. 20

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jesenné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   II.       Termín:  25.09.2023 –  29.09.2023    

VMČ  č. 2 
Staré Mesto II.               
Umiestnenie kontajnerov:

Staré Mesto II.

Pondelok 25.09.2023Stavbárska
Vodná č. 1 – č. 7
Schurmanova x Koceľova
Mostná č. 18
(vnútroblok)
Utorok 26.09.2023Párovská
(pri garážach za zubným
oddelením)
Párovská č. 22
Vikárska č. 11
(pri garážach)
Janka Kráľa č. 45 – č. 51
Piesková č. 10 – č. 18
Streda 27.09.2023Mariánska č. 12
(vo dvore)
pri PKO
Wilsonovo nábrežie
č. 12 – č. 18
(na spevnenej ploche)
Fraňa Mojtu č. 47
Wilsonovo nábrežie
č. 34 – č. 40
Štvrtok 28.09.2023Fraňa Mojtu
(oproti kníhkupectvu)
Kráľovská cesta
Východná x Malá ulica
Za Ferenitkou
(vnútroblok)
Mostná č. 3 – č. 7
(pri trafostanici)
Piatok 29.09.2023Parkové nábrežie x
Na Predmostí
Kúpeľná
(vedľa budovy
Telekomunikácií)
Fraňa Mojtu
(pri ZŠ)
Svätoplukovo námestie
Wilsonovo nábrežie x Štúrova
(na parkovisku)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jesenné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   III.       Termín:  02.10.2023 –  06.10.2023    

VMČ  č. 2 
Staré Mesto I.                
Umiestnenie kontajnerov:

Staré Mesto I.

Pondelok 02.10.2023Braneckého x Svetlá
Vajanského
(vnútroblok)
Hollého
(zastávka MHD)
Bernolákova x Holého
Cintorínska č. 2
Štúrova č. 47
Utorok 03.10.2023Štúrova č. 43.
Štúrova x Rybárska
Štefánikova trieda č. 106
Štefánikova trieda č. 64
Richtára Peregrína x
Smetanova
Misionárska č. 1 – č. 7
(pri kontajneroch)
Streda 04.10.2023Špitálska x 8. mája
Hodžova č. 24
(ku kontajnerom na KO)
Kalinčiakova x Moyzesova
Banská x Misionárska
Benického č. 4 – č. 6
Vajanského x Krátka
Štvrtok 05.10.20238. mája x Rázusova
Jarmočná x Rázusova
Jarmočná č. 10 – č. 14
Borová (koniec)
Borová (začiatok)
Wilsonovo nábrežie
(otočka MHD)
Piatok 06.10.2023Osvaldova č. 5
Damborského x 7. pešieho pluku
Štúrova č. 19 – č. 21
Pri Červenom kríži č 1 – č. 5
Hodžova x Moyzesova
(pri trafostanici)
Stračia x Záhradná
(zástavka MHD č. 25
– Priemyselná)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jesenné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   IV.       Termín:  09.10.2023 –  13.10.2023    

VMČ  č. 7 
Janíkovce, Chrenová III.                 
Umiestnenie kontajnerov:

Janíkovce

Pondelok 09.10.2023Slamkova x Budayho
Hlavná x Okružná
(Jednota a MŠ)
Golianovská x Rabčekova
Utorok 10.10.2023Hlavná
(pred bývalý KD)
Letecká
(križovatká Dlhá)
Hlavná
(konečná MHD)

Chrenová III.

Streda 11.10.2023Tríbečská č. 3
Vihorlatská č. 4
Ďumbierska č. 1
Sitnianska č. 3
Štvrtok 12.10.2023Karpatská Bajkalská
x Dlhá
Štiavnická č. 20
Kremnická č. 11
Štiavnická č. 8
(ku kotolni)
Piatok 13.10.2023Ždiarska č. 11
Ďumbierska
(pred tenisové kurty)
Dlhá č. 76
Dlhá č. 54
Spišská

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jesenné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   V.       Termín:  16.10.2023 –  20.10.2023    

VMČ č. 4 
Klokočina III.  
VMČ č. 3
Čermáň             

Umiestnenie kontajnerov:

Klokočina III.

Pondelok 16.10.2023Petzwalova x Jedlíkova
Jedlíkova x Kmeťova
Golianova č. 62
(slepá ulička do sídliska)
Nedbalova
(bývalá ZŠ)
Škultétyho x Nedbalova
Petzwalova č. 60
Utorok 17.10.2023Novomeského č. 2
Novomeského č. 27
Baničova č. 1
Petzwalova č. 44
Pramenistá x Rybničná

Čermáň

Streda 18.10.2023Priechodná x Golianova
J. Mrvu x Hurbanova
Ľ. Čuláka x M. Š. Trnavského
Červeňova x Galbavého
Hlboká x Potravinárska
Štvrtok 19.10.2023Čulenova č. 15 x Michala Lukniša
Dolnočermánska x Tehelná
Tehelná č. 90
Hlboká č. 41
Hattalova x Tajovského
x Hanulova
Hlboká č. 63
Piatok 20.10.2023Tajovského x Červeňova
Bottova x Južná
Slnečná x Urbánkova
x Kavcova
Kostolná x Priechodná
Voľná plocha nad
Maticou slovenskou
Železničiarska
(oproti č. 32)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jesenné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x

Turnus upratovania:  VI.      Termín:  23.10.2023 –  27.10.2023

VMČ č.   7      
Chrenová II., Chrenová IV.  

Chrenová II.

Pondelok 23.10.2023Lesná č. 1 – č. 2
Lipová č. 10
Trieda A.Hlinku č- 32
Výstavná č. 29 – č. 35
Výstavná č. 39
Javorová
Utorok 24.10.2023Lúčna
Dlhá č- 12
Kozmonautov č. 12
Výstavná č. 7 – č. 9
(za dom)
Brezová

Chrenová IV.

Streda 25.10.2023Gorazdova x Fándlyho
Levická
(200 m od zástavky MHD)
Fándlyho x Beniakova
Pri strelnici x Bohúňova
Štvrtok 26.10.2023Hečkova x Pod vinohradmi
Za humnami č. 50
Ďurčanského x Biringerova
Sadová x Želiarska
Piatok 27.10.2023Doležalova x Vašinova
Malíkova x Chrenovská
Kvetná č. 20
(pred garáž)
Dlhá č. 9

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jesenné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   VII.       Termín:  30.10.2023 –  03.11.2023    

VMČ  č. 6 
Zobor smer východ od Kláštorskej              
Umiestnenie kontajnerov:

Zobor smer východ od Kláštorskej

Pondelok 30.10.2023Hornozoborská x Turistická
Hornozoborská x
Slávičie chodníky
Hornozoborská x Hraničná
Metodova x Žibrická
Utorok 31.10.2023Moskovská x Tatarkova
Martinská dolina x Malá kamenná
Martinská dolina x Jelenecká
Chmeľová dolina x Tŕnistá
Streda 01.11.2023Orechová x Pánska dolina
Pánska dolina č. 29
Strmá x Pri jazierku
Strmá x Urbancova
Štvrtok 02.11.2023Svätourbanská x Jánskeho
Dolnozoborská x Chmeľová dolina
Svätoplukova x
Pod Zlatým brehom
Hornozoborská x Kamenná
Piatok 03.11.2023Hraničná x Dubová
Burgunská x Orechová
Konečná MAD č. 10
Chmeľová dolina
(bývalá otočka MAD č. 1)

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jesenné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   VIII.       Termín:  06.11.2023 –  10.11.2023    

VMČ  č. 6 
Dražovce, Zobor smer západ od Kláštorskej              
Umiestnenie kontajnerov:

Dražovce

Pondelok 06.11.2023Švabinského x Ambrová
Pri Perinovej studni x
Pri pekárni
Pod kostolíkom x J. Zelenáka
Rozmarínová x Pri Dobrotke
koniec cesty do bývalého
kameňolomu
Utorok 07.11.2023koniec Zoborskej
J. Zelenáka x Kultúrna
Topoľčianska x Sčasného
Lužianská x Topolčianská

Zobor smer západ od Kláštorskej

Streda 08.11.2023Klinčeková x Hornohorská
Hornozoborská x Kláštorská
Kláštorská x Ľaliová
Komenského x Skautská
Štvrtok 09.11.2023Hornozoborská č. 100
Orgovánová x Vinohradnícka
Muškátová x Sv. Beňadika
Dobšinského x Jelenecká
Piatok 10.11.2023Svätoplukova x Ružová
Vendelínska
Dolnohorská č. 62

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jesenné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   IX.       Termín:  13.11.2023 –  17.11.2023    

VMČ  č. 5 
Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce             
Umiestnenie kontajnerov:

Diely

Pondelok 13.11.2023Kmeťova
Na Hôrke – potraviny NITRAZDROJ
(od 12:00 do 20.00 hod.)
Na Hôrke č. 2
(od 18.00 do 20.00 hod.)
Kmeťova č. 7
Tokajská
(smerom ku kaplnke)
Murániho
(začiatok ulice)
Utorok 14.11.2023Viničky
(podchod – Baletné štúdio)
Dunajská
(smerom na Piešťanskú)
Zvolenská
(na začiatok ulice)
Rýnska č. 4
Zvolenská č. 20 – č. 22

Párovské Háje

Streda 15.11.2023 Hájnická
(v strede ulice od 12.00 do 16.00 hod.)
Čakankova
(začiatok ulice od 16.00 do 20.00 hod.)
Hydinárska
(konečná MHD č. 11
od 12.00 do 20.00 hod.)
Lány č. 4
(od 12.00 do 16.00 hod.)
Stromová
(začiatok ulice od 16.00 do 20.00 hod.)
Ulička pod lesom
(od 12.00 do 15.00 hod.)
Olivová x Hydinárska
(od 15.00 do 20.00 hod.)
Jurský dvor
(záhradkárska osada – pod zástavkou
MAD smer Jarok
od 12.00 do 20.00 hod.)
Lukov Dvor
(k bufetu od 12.00 do 20.00 hod.)

Kynek

Štvrtok 16.11.2023Ovocinárska x Hájska
Ovocinárska(
(pri ihrisku)
Ku kostolu x Hájska
(voľná plocha)
KD Kynek
Trnavská
(konečná MHD č. 18
od 12.00 do 15.00 hod.)
Pod Orešinou
(Môstik)
Na dolinu x Repíková
(od 15.00 do 20.00 hod.)

Mlynárce

Piatok 17.11.2023Chotárna
(pri klub dôchodcov)
Bolečkova x Remeselnícka
x Krompašská
Štúrova x Bolečkova
Dubíkova
(koniec ulice)
Fraňa Kráľa x Remeselnícka

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jesenné upratovanie rok 2023
POZNÁMKA :     križovatky ulíc –  označenie x             

Turnus upratovania:   X.       Termín:  20.11.2023 –  24.11.2023    

VMČ č. 1 
Dolné Krškany, Horné Krškany  
VMČ č. 7
Chrenová I.      

Umiestnenie kontajnerov:

Dolné Krškany

Pondelok 20.11.2023Cirmánska x Pri mlyne
Biovetská x 1. mája
Nezábudkova x Látečkovej
k bistru HARLEY
(voľná plocha)
Utorok 21.11.2023Novozámocká x Dvorčianska
Novozámocká x Záborského
Na Priehon
(parkovisko horný cintorín)
Dvorčianska č. 63

Horné Krškany

Streda 22.11.2023Široká
(začiatok ulice)
Zelená
(roh Zlievarenskej ulice)
Krškanská
(parkovisko pri reštaurácii)
Brigádnická
(začiatok ulice)
Staromlynská
(v blízkosti škôlky)
Zlievarenská x Pod Katrušou

Chrenová I.

Štvrtok 23.11.2023Tr. A. Hlinku č. 3
Tr. A. Hlinku č. 25
Lomnická
(záhradkárska osada)
Ľ. Okánika
(k pekárni BELO)
Piatok 24.11.2023Nábrežie mládeže
(plocha pred MŠ)
Nábrežie mládeže
(k energobloku – Skauting)
Ľ. Okánika č. 4
(k MŠ)
  1. Kontajner na stanovište bude dovezený o 12,00 a odvezený o 20,00.
  2. Počas dňa bude kontajner podľa potreby niekoľkokrát odvezený,
  3. Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná.
  4. Do veľkoobjemových kontajnerov  ukladajte hlavne veľkorozmerný komunálny odpad / rozobraté skrine, stoly, WC misy, atď/.
  5. Žiadame obyvateľov, aby do kontajnerov na jarné upratovanie neukladali organický odpad /konáre, drevo, lístie atď./ a OEEZ /elektrozariadenia -televízory, chladničky a pod./
  6. Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať a následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera.
  7. Väčšie množstvá  komunálneho odpadu  môžete uložiť po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v Nitre  bezplatne na zberných dvoroch v meste.
  8. POZOR!!!
    Stavebnú suť možno v zmysle platnej legislatívy uložiť na zberných dvoroch za poplatok  0,05 € za  1 kg.

Vytvorené: 14. 3. 2023
Upravené: 5. 3. 2024