ŠKOLSKÉ ZÓNY – projekt zvyšovania bezpečnosti v okolí základných škôl

Projekt a jeho ciele

Projekt vznikol z iniciatívy Mesta Nitra a jeho cieľom je zvyšovanie bezpečnosti v okolí základných škôl. Pod pojmom bezpečnosť tu chápeme bezpečnosť verejného priestoru v okolí škôl najmä z hľadiska mobility.  To znamená, že sa zameriavame na spôsob, akým žiaci dochádzajú do školy a v spolupráci so školami, žiakmi a rodičmi zisťujeme, aké sú ich problémy a potreby v danom priestore (napr. neprehľadná a nebezpečná situácia pred školou, chýbajúce miesta na prechádzanie chodcov, bariéry, kolízne miesta, nedostatok cyklostojanov atď.). Následne na základe získaných údajov navrhujeme konkrétne riešenia, vďaka ktorým bude cesta do školy pre deti bezpečnejšia a príjemnejšia.

Očakávané výsledky

Tým, že vytvoríme podmienky pre bezpečnejšiu pešiu /cyklo dochádzku žiakov do školy, zvýši sa podiel žiakov, využívajúcich udržateľné formy mobility, t. j. peší pohyb, cyklistiku, resp. verejnú dopravu. Podporíme tak aktívny pohyb detí a súvisiace benefity (zlepšenie zdravotného stavu detí, prevencia ochorení, zlepšenie schopnosti koncentrácie,  pohybovej  a sociálnej zručnosti atď.). Veríme, že keď budú môcť deti dochádzať do školy bezpečne pešo, na bicykli či kolobežke, rodičia, ktorí využívajú auto na dopravu detí do školy z dôvodu bezpečnosti, budú mať možnosť nechať deti, aby šli do školy samé, resp. so svojimi kamarátmi.  Mnohí rodičia si dnes sami uvedomujú, že cestovanie do školy autom, navyše v dopravnej zápche, kde kvalita vzduchu v aute je niekoľkonásobne horšia ako vonkajšieho ovzdušia, nie je zdravý spôsob dopravy do školy.  Znížením intenzity individuálnej automobilovej dopravy v okolí škôl, súvisiacej s dochádzaním žiakov do/zo školy, dosiahneme nielen zlepšenie bezpečnosti, ale aj kvality prostredia, kde sa deti dlhodobo zdržiavajú, a to znížením významných negatívne pôsobiacich stresorov pochádzajúcich primárne z dopravy – smogu a hluku,  voči ktorým sú deti obzvlášť zraniteľné.

Zapojenie škôl

Na to, aby sme mohli navrhnúť a zrealizovať efektívne spôsoby zvýšenia bezpečnosti verejného priestoru v okolí škôl, potrebujeme identifikovať problémy a potreby jeho užívateľov. Do pilotnej fázy projektu sú zapojené 4 ZŠ v Nitre – ZŠ Fatranská (mestská časť Chrenová), ZŠ Škultétyho (mestská časť Klokočina), ZŠ Tulipánová (mestská časť Nitra – Staré mesto), ZŠ Kráľa Svätopluka (mestská časť Zobor).  Na týchto školách sme spustili prieskumy formou dotazníkov pre žiakov, rodičov a zamestnancov škôl.

Naša iniciatíva nie je na Slovensku ani vo svete ojedinelá, po vzore iných miest ako je Bratislava, Trnava, Trenčín, chceme aj v Nitre postupne vytvárať bezpečný a živý verejný priestor pre všetkých. Inšpiráciou je napr. projekt MIB: Bezpečnejšie ulice v okolí škôl v rámci projektu Mesto pre deti.  Zároveň jeden z cieľov nášho projektu – aktívny transport do/zo školy je súčasťou konceptu Aktívna škola Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.


Vytvorené: 17. 10. 2023