PREDSEDKYŇA
Ing. Martina Dubaiová
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 908 481 418
martina.dubaiova@nitra.sk
VMČ č. 4

PODPREDSEDA

SEKRETÁR
Mgr. Jozef Gallik, PhD.
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 319
gallik@msunitra.sk

ČLENOVIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Jarmila Králová, PhD.
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Nezávislí
+421 911 942 983
jarmila.kralova@nitra.sk
VMČ č. 5

Mgr. Ján Greššo
kandidát: HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Demokrati
člen poslaneckého klubuFungujúca Nitra
+421 905 383 960
jan.gresso@nitra.sk
VMČ č. 2

František Hollý
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: Nezávislí
+421 903 553 401
frantisek.holly@nitra.sk
VMČ č. 4

MVDr. Róbert Rathouský
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: PRO NITRIA
+421 905 654 406
robert.rathousky@nitra.sk
VMČ č. 3

ČLENOVIA Z RADOV OBČANOV

Mgr. Miroslav Duchoň
Ing. Jozef Halva, PhD.
Ing, Štefan Králik
Prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Mgr. Marián Vetrák


Vytvorené: 13. 6. 2022