PREDSEDA
Pavol Obertáš
kandidát: nezávislý kandidát
predseda poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 904 674 162
pavol.obertas@nitra.sk
VMČ č. 4

SEKRETÁRKA
Ing. Tatiana Kilianová
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 189
kilianova@msunitra.sk

SEKRETÁRKA
Lucia Vojtechová
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 327
vojtechova@msunitra.sk

ČLENOVIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Mgr. Petra Ajdariová
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 905 469 649
petra.ajdariova@nitra.sk
VMČ. 4

Ing. Miloš Dovičovič
kandidát: HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Demokrati Slovenska
podpredseda poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 902 205 128
milos.dovicovic@nitra.sk
VMČ č. 4

Ing. Martina Dubaiová
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 908 481 418
martina.dubaiova@nitra.sk
VMČ č. 4

František Hollý
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: Nezávislí
+421 903 553 401
frantisek.holly@nitra.sk
VMČ č. 4

Mgr. Igor Mesároš
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 904 403 001
igor.mesaros@nitra.sk
VMČ č. 4

RNDr. Marta Rácová
kandidátka: nezávislá kandidátka
podpredsedníčka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru

marta.racova@nitra.sk
VMČ č. 4

ČLENOVIA Z RADOV OBČANOV

Ľudmila Bratová
Matej Bene
Ing. Igor Hosťovecký
Mgr. Natália Šmigová
Róbert Štefák
Mgr. Stanislav Vereš
Marián Volek

Zoznam ulíc mestskej časti Klokočina:

A. F. Langa, Alexyho, Baničova, Bazovského, Beethovenova, Bellova, Benkova, Bizetova, Borodáčova, Bystrá, Čajkovského, Dolnočermánska, Edisonova ulica, Furmanská, Golianova, Griesbachova, Hornostavská, Horská, Hviezdoslavova trieda, Ivana Braunera, Jazmínová, Jedlíkova, Jurkovičova, Kmeťova, Krištáľová, Matičná ulica, Medovková ulica, Mikovíniho, Na Čerešňovom vrchu, Na lúkach, Na stráni, Nedbalova, Nitrianska, Novomeského, Partizánska, Pažitná, Petzwalova, Pezinská, Piešťanská, Pokojná, Pod briežkom, Pod bučinou, Pod kaplnkou, Podbeľová, Popradská, Pramenistá,  Pražská, Priezračná, Púpavová, Rybničná, Studničná, Šalviová, Škultétyho, Šúdolská, Ulica Mons. Vagnera, Ulica Pavla Straussa, Ulica Wolfganga Kempelena, Žilinská

Počet ulíc: 58


Vytvorené: 15. 10. 2021
Upravené: 7. 6. 2024