PREDSEDNÍČKA
RNDr. Marta Rácová
kandidátka: nezávislá kandidátka
podpredsedníčka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru

marta.racova@nitra.sk
VMČ č. 4

PODPREDSEDA
Mgr. Miloslav Špoták
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 911 159 827
miloslav.spotak@nitra.sk
VMČ č. 7

SEKRETÁRKA
Mgr. Mária Snopová
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 177
snopova@msunitra.sk

ŠÉFREDAKTOR RADNIČNÝCH NOVÍN
Mgr. Tomáš Holúbek
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 177
holubek@msunitra.sk

ČLENOVIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Miloš Dovičovič
kandidát: HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Demokrati Slovenska
podpredseda poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 902 205 128
milos.dovicovic@nitra.sk
VMČ č. 4

Ing. Jarmila Králová, PhD.
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Nezávislí
+421 911 942 983
jarmila.kralova@nitra.sk
VMČ č. 5

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
kandidátka: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
členka poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 37 64 08 769
martina.mojtova@nitra.sk
VMČ č. 6

MVDr. Róbert Rathouský
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: PRO NITRIA
+421 905 654 406
robert.rathousky@nitra.sk
VMČ č. 3

Ing. Andrej Sitkey
kandidát: nezávislý kandidát
podpredseda poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 903 660 673
andrej.sitkey@nitra.sk
VMČ č. 7

doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD.
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 33 55 65 255
katarina.welnitzova@nitra.sk
VMČ č. 5

ČLENOVIA Z RADOV ODBORNÍKOV

Mgr. Michal Šimonek


Vytvorené: 6. 2. 2023