PREDSEDA
Ing. Peter Košťál, PhD.
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 918 749 680
peter.kostal@nitra.sk
VMČ. 7

SEKRETÁR
Ing. Branislav Drgoňa
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 218
drgona@msunitra.sk

SEKRETÁRKA
Ing. Ľubica Gráfová
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 124
grafova@msunitra.sk

ČLENOVIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Martin Horváth
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 948 656 215
martin.horvath@nitra.sk
VMČ č. 7

JUDr. Igor Kršiak
kandidát: HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Demokrati
predseda poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 911 990 097
igor.krsiak@nitra.sk
VMČ. 7

Ing. Peter Oremus, PhD.
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: Nezávislí
+421 948 940 007
peter.oremus@nitra.sk
VMČ č. 7

Ing. Andrej Sitkey
kandidát: nezávislý kandidát
podpredseda poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 903 660 673
andrej.sitkey@nitra.sk
VMČ č. 7

Mgr. Miloslav Špoták
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 911 159 827
miloslav.spotak@nitra.sk
VMČ č. 7

Ing. Štefan Štefek
kandidát: nezávislý kandidát
predseda poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 911 612 108
stefan.stefek@nitra.sk
VMČ č. 7

ČLENOVIA Z RADOV OBČANOV

JUDr. Sylvia Cabadajová
Mgr. Pavol Halák
doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
PhDr. Ingrid Meňky
Mgr. Lukáš Schober
Ing. Marek Šesták, PhD.
Mgr. Jana Vargová

Zoznam ulíc mestskej časti Chrenová:

Akademická, Bajkalská, Beniakova, Biela, Biringerova, Bohúňova, Botanická, Brezová, Clementisova, Čavojského, Dlhá, Doležalova, Ďumbierska, Ďurčanského, Fándlyho, Fatranská, Gazdovská, Gemerská, Gerhardtova ulica,  Gorazdova, Hečkova,  Hontianska, Chrenovská, Ipeľská ulica, Javorová, Jevjákova ulica, Karpatská, Kasárenská, Korčekova,  Kozmonautov, Kremnická, Kvetná, Lesná, Levická, Liptovská, Lipová, Lomnická, Lúčna, Ľudovíta Okánika, Maginova, Majakovského, Malíkova, Mikova Ves,  Nábrežie mládeže, Plynárenská, Pod Novosadmi, Pod vinohradmi, Pri Brezovom háji, Pri cvičisku, Pri strelnici, Račia ulica, Repková ulica, Sadová, Selenec, Sitnianska, Slančíkovej, Spišská, Šípová, Štiavnická, Tekovská, Topoľová, Tormošská ulica, Tríbečská, Trieda Andreja Hlinku, Turčianska, Ulica Rudolfa Hanáka,  Vašinova, Vihorlatská,  Vrábeľská, Výstavná,  Za humnami, Zlatomoravecká, Žabia ulica, Ždiarska, Želiarska ulica, Žitavská, Žitná ulica

Počet ulíc: 77

Zoznam ulíc mestskej časti Janíkovce:

A. Ďateľa, A. Žarnova, Dlhá, Dolná, Dr. J. Budayho, Dvorská, Golianovská, Hanácka, Hlavná, J. C. Hronského, Hríbová, Jána Mila, Janka Silana, Kopanická, Kríková, Krížna, Kúria, Letecká, Matušincova, Michala Verešíka, Okružná, Pri Dolci, Pri Studničke, Rabčekova, Royova, Slamkova, Sv. Klimenta, Sv. Bystríka, Ulica Andreja Bieleka, Ulica Eugena Filkorna, Ulica Jána Gustiniho, Ulica kardinála Korca, Willermova

Počet ulíc: 33


Vytvorené: 9. 6. 2022
Upravené: 29. 5. 2024