Základným poslaním výborov v mestských častiach je umožňovať uplatňovanie ich vlastných potrieb a záujmov v činnosti orgánov mesta. Prostredníctvom nich sa občania zapájajú do riešenia verejných vecí v meste. Výbory reprezentujú obyvateľov v mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva, komisií a výborov mestských častí.


Vytvorené: 15. 10. 2021