Okruhy miestnych komunikácií s výberom parkovného

Žiadosť o parkovaciu kartu (Osobné podanie na Mestskom úrade)

 • Elektronický formulár

 • Prevádzková doba spoplatnených parkovísk:
  • po – pia 8.00 – 16.00 h
  • so 8.00 – 12.00 h (okrem parkovacích miest zaradených do III. okruhu)
 • Sadzba poplatku – parkovací lístok, SMS:
  • – I. okruh 0,50 € za prvú hodinu a 1,50 € za každú začatú ďalšiu hodinu
  • – II. okruh 0,50 € za prvú hodinu a 1,00 € za každú začatú ďalšiu hodinu
  • – III. okruh 0,20 € za prvú hodinu a 1,50 € za každú začatú ďalšiu hodinu
 • Ak štátny sviatok pripadne na pracovný deň alebo sobotu, parkovné sa nevyberá.
 • Úhradu je možné zaplatiť:
  • a) zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate
  • b) prostredníctvom SMS zaslanej na tel.č. 2200 v tvare: NR1 EČV H (1=číslo okruhu 1/2/3, EČV= evidenčné číslo Vášho vozidla, H=počet hodín parkovania)

Grafické vyznačenie regulovaných lokalít + lokality s nespoplatneným parkovaním

Mapa parkovísk zadarmo – chôdza a MHD

I. okruh
7.pešieho pluku, A. Šulgana, Damborského ulica, Na Vŕšku, Chalúpkova (od Wilsonovho nábr.po Čsl. Armády), Podzámska (od parkoviska z ul. Mostná po miestnu komunikáciu Na Predmostí), Sládkovičova, Kúpeľná, B. Němcovej, Palárikova ulica, Štefánikova ulica (od Štúrovej po Palárikovu), Farská ulica, Školská ulica, Piaristická ulica (od Štúrovej po Školskú), Kmeťkova, Mostná, Jesenského, Smetanova, Richtára Peregrína, Wilsonovo nábrežie (parkovisko pri Tr. A. Hlinku) vrátane blízkeho výbočiska, Fraňa Mojtu, Župné námestie, Podzámska (parkovisko), Jozefa Vuruma, Štefánikova 92-126, Štefánikova 66-80 (parkovisko za bytovým domom), Štúrova 14-16 (parkovisko pred bytovým domom).

II. okruh
parkovisko pred Domom služieb na ul. Štúrova, Cintorínska, Hodžova, Špitálska, Kasalova, Jaskyňová, Robotnícka, Mariánska dolina, Riečna, Palackého, Kalinčiakova, Kukučínova, Námestie Kráľovnej pokoja, parkovisko pred budovou Úradu práce soc. vecí a rodiny, Štefánikova 88 parkovisko pred Okresným úradom, Palánok, Vikárska, Párovská, Ďurkova, Nábrežie mládeže (jednosmerný úsek od ul. B.Slančíkovej po most na Tr. A.Hlinku), Boženy Slančíkovej (obojstranne), parkovisko Nábrežie mládeže (pri Chrenovskom moste), Spojovacia Bernolákova, Osvaldova, Jánošíkova, Vajanského, Pri Červenom kríži, Mudroňova, Štrková, Krátka, Wilsonovo nábrežie (úsek od ul. Spojovacia po ul. Jánošíkova), Staničná, Hviezdna, Na Predmostí, Parkové nábrežie (bytové domy vchody č. 1-11, 13-17, 19-25).

III.okruh
parkovacie miesta pred Mestským úradom v Nitre nachádzajúce sa v úseku medzi vjazdom na parkovisko z Coborihu ul. po prechod pre chodcov vedúci do budovy MsÚ (prvé dva bloky parkovacích miest).

Parkovanie autobusov je možné na záchytnom parkovisku pri Atletickom štadióne na Ul. Tr. A. Hlinku, pričom sa treba riadiť príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením. V tesnej blízkosti sa nachádza aj zastávka MHD „Atletický štadión“.
Mapa miesta na parkovanie

V zóne s plateným státím môžete stáť iba na vyznačenom parkovacom mieste. Zastaviť môžete aj mimo vyznačených parkovacích miest, ale musíte dodržiavať platnú legislatívu. Ak vykladáte/ nakladáte tovar, alebo ľudí na čas nevyhnutne potrebný, nie je to státie, ale zastavenie. To znamená, že nemusíte platiť parkovné.

Vozidlá ŤZP sú oslobodení od úhrady iba v prípade, že vozidlo prepravuje ťažko zdravotne postihnutého a viditeľne za čelným sklom sú spolu umiestnené Parkovacia kartička ŤZP (PK-ŤZP) mesta Nitra a aj Parkovací preukaz od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Čo je Parkovací preukaz ÚPSVaR sa dozviete TU.


Vytvorené: 10. 10. 2022
Upravené: 9. 4. 2024