Zvláštne užívanie

 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej cesty – MC sa podáva v týchto prípadoch:
  • umiestnenie lešenia
  • záber MC počas stavebnej činnosti
  • konanie akcií po MC
  • sprievody

 • Povinné prílohy:
  • doklady potrebné na predloženie sú uvedené v žiadosti
 • Výška správneho poplatku na miestnych cestách:
  • 80 eur do 50m2
  • 120 eur nad 50m2
 • Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Kontaktná osoba

Ing. Matúš Maruniak
vedúci odboru dopravy
číslo dverí: 405
matus.maruniak@msunitra.sk
Pon8:00 – 15:00
Uto8:00 – 15:00
Str8:00 – 16:45*
Štv8:00 – 15:00
Pia8:00 – 13:45**
SobZatvorené
NedZatvorené
*Overovanie podpisov a listín do 16:30
**Pokladňa do 13:30


Mestský úrad Nitra
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA
tel.: 037/65 02 111, 0911/990 256
podatelna@msunitra.sk
info@nitra.sk


Vytvorené: 23. 6. 2022
Upravené: 26. 6. 2023