PREDSEDA
Ing. arch. Peter Mezei
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 947 912 577
peter.mezei@nitra.sk
VMČ č. 2

SEKRETÁRKA
Mgr. Diana Dojčanová
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 298
dojcanova@msunitra.sk

SEKRETÁRKA
Mgr. Daniela Kazíková
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 301
kazikova@msunitra.sk

ČLENOVIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Roman Ágh, MBA
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
predseda poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 37 20 28 714
roman.agh@nitra.sk
VMČ č. 2

Denisa Branikovičová
kandidátka: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
podpredsedníčka poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 905 422 522
denisa.branikovicova@nitra.sk
VMČ č. 2

Mgr. Ján Greššo
kandidát: HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, Demokrati
člen poslaneckého klubuFungujúca Nitra
+421 905 383 960
jan.gresso@nitra.sk
VMČ č. 2

Ing. Erik Král
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra

erik.kral@nitra.sk
VMČ č. 2

PhDr. Ján Vančo, PhD.
kandidát: KDH
člen poslaneckého klubu: PRO NITRIA
+421 911 131 376
jan.vanco@nitra.sk
VMČ č. 2

ČLENOVIA Z RADOV OBČANOV

PhDr. PaedDr. Martin Bodis
Ing. František Dolnák
Ing. arch. Lívia Dulíková
PaedDr. Eleonóra Grófová
Ing. Ivan Janček
Peter Ostertág
Ing. arch. Peter Rehák
JUDr. Tomáš Stoklasa

Zoznam ulíc mestskej časti Staré Mesto:

7. pešieho pluku, 8. mája, Andreja Šulgana, B. Nemcovej , Banská, Bernolákova, Borová, Braneckého, Bratislavská, Bulharská, Cintorínska, Coboriho, Cyrilometodské námestie, Česko-slovenskej armády, Damborského, Družstevná, Ďurková, Fabrická, Farská, Fraňa Mojtu, Hodálova, Hodžova, Hollého, Horný Palánok, Hradná, Hviezdna, Chalupkova, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jarmočná, Jaskyňová, Jesenského, Jozefa Vuruma, Kalinčiakova, Kalvária, Kalvárska, Kasalova, Kluchova, Kmeťkova, Koceľova, Kollárova, Kráľovská cesta, Kraskova, Krátka, Krčméryho, Kukučínova, Kupecká, Kúpeľná, Malá, Mariánska, Mariánska dolina, Misionárska, Mlynská, Mostná, Moyzesova, Mudroňova, Na Predmostí, Na Vŕšku, Nábrežie za hydrocentrálou, Námestie Jána Pavla II., Napervillská, Námestie Kráľovnej pokoja, Nálepkova, Nová, Novozámocká, Osvaldova, P. Benického, Palackého, Palánok, Palárikova, Parkové nábrežie, Párovská, Piaristická, Piesková, Pivovarská ulica, Pod borinou, Podzámska, Pri Červenom kríži, Pri synagóge, Pribinovo námestie, Priehradná, Pútnická, Radlinského, Rázusova, Riečna, Richtára Peregrina, Robotnícka, Rybárska, Samova, Schurmannova, Sihoť, Skalná, Sládkovičova, Smetanova, Spojovacia, Staničná, Stavbárska, Stračia, Súľovská, Svätoplukovo námestie, Svetlá, Šafárikova, Školská, Špitálska, Štefánikova trieda, Štrková, Štúrova, Tulipánová, Ulica Ľuda Ondrejova, Vajanského, Vikárska, Vodná, Východná, Wilsonovo nábrežie, Za Ferenitkou, Záhradná, Župné námestie

Počet ulíc: 118


Vytvorené: 15. 10. 2021
Upravené: 25. 4. 2024