Nitrianska organizácia cestovného ruchu bola založená v roku 2012. Jedná sa o samostatný právny subjekt pôsobiaci podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu registrovaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 • Zakladajúci členovia:
  • Mesto Nitra
  • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
  • ARRIVA Nitra, a. s.
  • Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra š. p.
  • LL real invest, s. r. o..

Organizácia vznikla v zmysle národnej stratégie rozvoja turizmu a predstavuje moderný systém strategického riadenia turistickej destinácie. Funguje na princípoch verejno–súkromného partnerstva, nakoľko združuje samosprávne, podnikateľské a iné subjekty pôsobiace v destinácii.

Úlohou organizácie je zastrešenie riadenej spolupráce medzi čo najväčším počtom subjektov, ktoré tvoria a ovplyvňujú zážitok návštevníka. Ako organizácia destinačného manažmentu realizuje aktivity zamerané na zvyšovanie počtu návštevníkov a predĺženie počtu dní strávených v destinácii. Úzka spolupráca s poskytovateľmi služieb cestovného ruchu prirodzene vyústila do ich prijatia za člena organizácie.

V roku 2016 sa stali novými členmi Kaštieľ Mojmírovce, obec Mojmírovce, Château Topoľčianky, obec Topoľčianky a Hotel Agroinštitút. V roku 2019 sa stali členom organizácie obec Bojná, OZ RADOŠINKA a Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA, ktoré sú držiteľom značky kvality regionálnych produktov PONITRIE a NITRAVA. Novými členmi organizácie sa v roku 2021 stali Ponitrianske múzeum, nezisková organizácia Castellum a obec Nitrianska Blatnica. 

Od roku 2020 je Nitrianska organizácia cestovného ruchu majiteľom ochrannej známky „regionálny produkt PONITRIE“.

Kontaktná osoba

Mgr. Marta Hároníková
výkonný riaditeľ NOCR
mob.: 0911/729 888
marta.haronikova@nocr.eu

Mgr. Dana Póčiková
koordinátor NOCR
mob.: 0911/392 860
info@nocr.euNitrianska organizácia cestovného ruchu adresa:
Štefánikova 60
950 06 NITRA

prevádzka:
Fatranská 3
949 01 NITRA
(Krajské osvetové stredisko)
mob.: 0911/392 860
info@nocr.eu
www.visitnitra.eu

Fakturačné údaje
IČO: 42 209 005
Výpis zo štatistického registra


Vytvorené: 21. 7. 2022
Upravené: 10. 7. 2023