Organizovanie verejného kultúrneho podujatia

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný zámer usporiadania podujatia oznámiť mestu na území ktorého sa má podujatie konať.

 • Verejným kultúrnym podujatím sa rozumejú verejnosti prístupné:
  • divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia
  • koncerty
  • hudobné a tanečné produkcie
  • výstavy diel, výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti
  • festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia
  • tanečné zábavy
  • iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy

Mgr. Pavol Ferčák
odborný referent kultúrnej infraštruktúry
číslo dverí: 214
pavol.fercak@msunitra.sk

Vytvorené: 3. 8. 2022