Spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. V rámci kapitálových zmien v spoločnosti sa v roku 2003 zmenil názov z LOBBE Nitra na súčasný názov a spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s.r.o. sa stala členom skupiny Marius Pedersen. Spoločníkov tvorilo Mesto Nitra a spoločnosť Marius Pedersen, a.s. s majetkovým podielom po 50%.

V roku 2013 samospráva mesta Nitra rozhodla o odkúpení 50-percentného podielu spoločnosti od spoločnosti Marius Pedersen, a.s.. Mesto Nitra sa tak stalo 100-percentným vlastníkom Nitrianskych komunálnych služieb, s. r. o., ktoré sa starajú o nakladanie s odpadmi v Nitre.

  • Do náplne jej činnosti patria predovšetkým:
    • niekoľko systémov triedeného zberu domového odpadu, vrátane triedenia nebezpečných odpadov,
    • systémy zberu, prepravy, vrátane triedenia a zneškodňovania nebezpečných odpadov,
    • prevádzkovanie prekládkovej stanice pre komunálny odpad,
    • prepracovaný počítačový systém evidencie a sledovania všetkých systémov nakladania s odpadmi.


Spoločnosť garantuje kvalitu svojich vykonávaných činností a svoj pozitívny prístup k životnému prostrediu zavedeným „Integrovaným manažérskym systémom“ (IMS).

Dôkazom sú certifikáty zhody tohto riadiaceho systému s medzinárodnými normami ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, a to na všetky vykonávané činnosti.

Dúfame, že poskytnuté informácie Vám pomôžu nájsť odpovede na Vaše najčastejšie otázky týkajúce sa zberu odpadov v meste Nitra. 

Vytvorme spolu čistejšie životné prostredie a nezabúdajme, že „čistota mesta je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v ňom žijú.“

Kontaktná osoba

Ing. Ladislav Peniaško
riaditeľ spoločnosti
tel.: 037/65 16 210
peniasko.l@nks.sk
Životopis

Recepcia
tel.: 037/65 16 210
nitra@nks.sk

Pon7:00 – 15:00*
Uto7:00 – 15:00*
Str7:00 – 15:00*
Štv7:00 – 15:00*
Pia7:00 – 15:00*
SobZatvorené
NedZatvorené
*Objednávanie kontajnerov 7:30 – 13:30

Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Nábrežie mládeže 87
949 01 NITRA
tel.: 037/65 16 210
nitra@nks.sk
nks.sk

Fakturačné údaje
IČO: 31 436 200
DIČ: 2020409391
IČ DPH: SK 2020409391
Oddiel: Oddiel: Sro Vložka číslo: 678/N


Vytvorené: 20. 7. 2022
Upravené: 23. 5. 2024