PREDSEDA
Mgr. Petra Ajdariová
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 905 469 649
petra.ajdariova@nitra.sk
VMČ. 4

PODPREDSEDA

SEKRETÁR
Mgr. Marcela Brezinová
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 388
brezinova@msunitra.sk

SEKRETÁR
Mgr. Andrea Dirnbachová
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 119
dirnbachova@msunitra.sk

ČLENOVIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Martina Dubaiová
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 908 481 418
martina.dubaiova@nitra.sk
VMČ č. 4

MUDr. Adriana Filipová
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 945 501 601
adriana.filipova@nitra.sk
VMČ č. 6

František Hollý
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: Nezávislí
+421 903 553 401
frantisek.holly@nitra.sk
VMČ č. 4

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
kandidátka: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
členka poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 37 64 08 769
martina.mojtova@nitra.sk
VMČ č. 6

PhDr. Ján Vančo, PhD.
kandidát: KDH
člen poslaneckého klubu: PRO NITRIA
+421 911 131 376
jan.vanco@nitra.sk
VMČ č. 2

ČLENOVIA Z RADOV BČANOV

Ing. Mgr. Juraj Baráth
Mgr. Stanislava Gálová
Mgr. Marianna Kováčová, PhD.
Mgr. Pavol Ščasný


Vytvorené: 13. 6. 2022