Sme organizácia, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj dobrovoľníctva v meste Nitra. Našim poslaním je informovať verejnosť o dobrovoľníctve, zvýšiť jeho hodnotu v očiach spoločnosti a pripomenúť, že je všade okolo nás.

Nitrianske centrum dobrovoľníctva je nezisková organizácia, ktorej hlavnou myšlienkou je šíriť povedomie o dobrovoľníctve. Sústavne sa venujeme náboru dobrovoľníkov, ktorých informujeme o možnostiach a benefitoch dobrovoľníckej činnosti. Ponúkame školenia, konzultácie a pomoc pri výbere tej správnej formy dobrovoľníctva pre každého jednotlivca. Taktiež sa venujeme školeniam spoločností, ktoré sa rozhodli pre spoluprácu s dobrovoľníkmi. Neustále sa púšťame do nových projektov a súťaží v snahe priniesť niečo nové.

NCD funguje od roku 2011 a počas svojej doby pôsobenia pripravilo množstvo vlastných projektov a akcií. Tiež dopomáha ako partner iným organizáciám s uskutočnením ich projektov. Je členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

  • získavame ľudí pre dobrovoľnícku činnosť
  • vytvárame priestor pre nové dobrovoľnícke príležitosti
  • poskytujeme školenia a tréningový program pre záujemcov o dobrovoľnícku prácu
  • realizujeme kampane, prednášky, besedy, podujatia a akcie, ktorých zámerom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problematiku dobrovoľníctva
  • sieťujeme organizácie a dobrovoľníkov a prispievame tak k tomu, aby sa dobrovoľník mohol uplatniť v danej organizácii a mohol v nej vykonávať dobrovoľnícku činnosť
  • zabezpečujeme organizáciám odborné konzultácie a školenia, týkajúce sa celého procesu manažmentu dobrovoľníckej práce
  • oceňujeme dobrovoľníkov na regionálnej úrovni za ich činnosť a spoločenskú angažovanosť

Užitočné linky:
Zoznam podporených projektov

Kontakt
Mgr. Jana Andreasová
mob.: 0908/798 575
jana@ncdnitra.sk
www.ncdnitra.sk

Nitrianske Centrum Dobrovoľníctva
Nedbalova 17
949 12 NITRA
mob.: 0905/843 656
info@ncdnitra.skVytvorené: 17. 2. 2023