Vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel

Výpis z evidencie súpisných čísiel sa vystaví na žiadosť oprávnenej osoby.
K žiadosti je potrebné doložiť:

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie (ak sa zachovalo)
  • list vlastníctva pozemku, na ktorom sa stavba nachádza, prípadne geometrické zameranie. V prípade, ak občan nemá k dispozícii list vlastníctva, je povinný uviesť údaje potrebné na jeho zabezpečenie (číslo listu vlastníctva pozemku, na ktorom sa stavba nachádza, číslo parcely, katastrálne územie).

Janette Bublincová
odborná referentka
číslo dverí: 604
janette.bublincova@msunitra.sk
Alžbeta Červená
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
alzbeta.cervena@msunitra.sk
Anna Molnárová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
anna.molnarova@msunitra.sk
Ing. Františka Môcová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
frantiska.mocova@msunitra.sk

Vytvorené: 16. 6. 2022