PREDSEDA
Ing. Erik Král
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra

erik.kral@nitra.sk
VMČ č. 2

PODPREDSEDA

SEKRETÁR
Mgr. Pavol Ferčák
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 386
fercak@msunitra.sk

ČLENOVIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Denisa Branikovičová
kandidátka: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
podpredsedníčka poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 905 422 522
denisa.branikovicova@nitra.sk
VMČ č. 2

Pavol Obertáš
kandidát: nezávislý kandidát
predseda poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 904 674 162
pavol.obertas@nitra.sk
VMČ č. 4

RNDr. Marta Rácová
kandidátka: nezávislá kandidátka
podpredsedníčka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru

marta.racova@nitra.sk
VMČ č. 4

PhDr. Ján Vančo, PhD.
kandidát: KDH
člen poslaneckého klubu: PRO NITRIA
+421 911 131 376
jan.vanco@nitra.sk
VMČ č. 2

doc. PhDr. Katarína Welnitzova, PhD.
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 33 55 65 255
katarina.welnitzova@nitra.sk
VMČ č. 5

ČLENOVIA Z RADOV OBČANOVVytvorené: 13. 6. 2022
Upravené: 1. 2. 2023