PREDSEDA
Ing. Erik Král
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra

erik.kral@nitra.sk
VMČ č. 2

PODPREDSEDA

SEKRETÁR
Mgr. Pavol Ferčák
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 386
fercak@msunitra.sk

ČLENOVIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Denisa Branikovičová
kandidátka: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
podpredsedníčka poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 905 422 522
denisa.branikovicova@nitra.sk
VMČ č. 2

Pavol Obertáš
kandidát: nezávislý kandidát
predseda poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 904 674 162
pavol.obertas@nitra.sk
VMČ č. 4

RNDr. Marta Rácová
kandidátka: nezávislá kandidátka
podpredsedníčka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru

marta.racova@nitra.sk
VMČ č. 4

Mgr. Miloslav Špoták
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 911 159 827
miloslav.spotak@nitra.sk
VMČ č. 7

doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD.
kandidátka: nezávislá kandidátka
členka poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 33 55 65 255
katarina.welnitzova@nitra.sk
VMČ č. 5

ČLENOVIA Z RADOV OBČANOV

Dušan Káčer
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
PhDr. Ingrid Meňky
Ing. Marek Rumanovský
ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.
Ing. Svetlana Kolláriková ZaujcováVytvorené: 13. 6. 2022