PREDSEDA
Ing. Miroslav Gut
kandidát: nezávislý kandidát
podpredseda poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 911 349 745
miroslav.gut@nitra.sk
VMČ č. 1

SEKRETÁRKA
Mgr. Elena Klenková
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 386
klenkova@msunitra.sk

ČLENOVIA Z RADOV OBČANOV

Zoznam ulíc mestskej časti Dolné Krškany:

1. mája, Biovetská, Bita, Cirmánska, Dvorčanská, Holotka, Jabloňová, Knappova ulica, K rieke, Látečkovej, Liesková, Medzi vodami, Na Priehon, Nezábudková, Novozámocká, Pri dríku, Pri mlyne, Pri zungove, Roľnícka, Síkarská, Záborského

Počet ulíc: 21

Zoznam ulíc mestskej časti Horné Krškany:

Bočná, Borovicová, Brigádnická, Jarná, Krškanská, Letná, Mäsiarska, Na hlinách, Na Katruši, Novozámocká, Orechov dvor, Pod Katrušou, Pod Tobolou, Priemyselná, Rakytová, Staromlynská, Široká, Športová, Zelená, Zimná, Zlievarenská

Počet ulíc: 21


Vytvorené: 15. 10. 2021
Upravené: 1. 2. 2023