PREDSEDA
Ing. Miroslav Gut
kandidát: nezávislý kandidát
podpredseda poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 911 349 745
miroslav.gut@nitra.sk
VMČ č. 1

SEKRETÁRKA
Mgr. Andrea Oravcová
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 218
oravcova@msunitra.sk

ČLENOVIA Z RADOV OBČANOV

Ing. Juraj Bittner
Iveta Čurgaliová
Juraj Dunčič
Ing. Juraj Jašík
Ing. Anton Jánošík
Mgr. Ján Kecskés
Marek Pinter
Ing. Milan Tvrdoň
Peter Varga

Zoznam ulíc mestskej časti Dolné Krškany:

1. mája, Biovetská, Bita, Cirmánska, Dvorčanská, Holotka, Jabloňová, Knappova ulica, K rieke, Látečkovej, Liesková, Medzi vodami, Na Priehon, Nezábudková, Novozámocká, Pri dríku, Pri mlyne, Pri zungove, Roľnícka, Síkarská, Záborského

Počet ulíc: 21

Zoznam ulíc mestskej časti Horné Krškany:

Bočná, Borovicová, Brigádnická, Jarná, Krškanská, Letná, Mäsiarska, Na hlinách, Na Katruši, Novozámocká, Orechov dvor, Pod Katrušou, Pod Tobolou, Priemyselná, Rakytová, Staromlynská, Široká, Športová, Zelená, Zimná, Zlievarenská

Počet ulíc: 21


Vytvorené: 15. 10. 2021
Upravené: 4. 7. 2024