PREDSEDA
Ing. Andrej Sitkey
kandidát: nezávislý kandidát
podpredseda poslaneckého klubu: Spolu pre Nitru
+421 903 660 673
andrej.sitkey@nitra.sk
VMČ č. 7

PODPREDSEDA

SEKRETÁRKA
Ing. Eleonóra Danišová
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 250
danisova@msunitra.sk

SEKRETÁRKA
Zuzana Bédiová
Mestský úrad v Nitre
037/65 02 129
bediova@msunitra.sk

ČLENOVIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Miroslav Gut
kandidát: nezávislý kandidát
podpredseda poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 911 349 745
miroslav.gut@nitra.sk
VMČ č. 1

Ing. Peter Košťál, PhD.
kandidát: nezávislý kandidát
člen poslaneckého klubu: Fungujúca Nitra
+421 918 749 680
peter.kostal@nitra.sk
VMČ. 7

Ing. arch. et Ing. Peter Mezei
kandidát: Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja
člen poslaneckého klubu: Tím Kraj Nitra
+421 947 912 577
peter.mezei@nitra.sk
VMČ č. 2

Ing. Štefan Štefek
kandidát: nezávislý kandidát
predseda poslaneckého klubu: Tím pre Nitru
+421 911 612 108
stefan.stefek@nitra.sk
VMČ č. 7

ČLENOVIA Z RADOV OBČANOV

Ing. František Dolnák
Ing. arch. Lívia Dulíková
Ing. Vlastimil Musil
Ing. Radovan Slávik, PhD.
Bc. Márk Varga, MBA


Vytvorené: 13. 6. 2022
Upravené: 25. 4. 2024