Kvalitný úrad

Kde je možné nájsť zoznam používateľov modelu CAF?

Čo je to model CAF?
Model CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia) je medzinárodne uznávaný nástroj komplexného manažérstva kvality vyvinutým verejným sektorom pre verejný sektor a špeciálne prispôsobený pre potreby organizácií verejnej správy.

Čo je hlavným účelom modelu CAF?
Účelom modelu CAF je viesť verejné organizácie k dosiahnutiu najlepších možných výsledkov pomocou jednoduchého, prístupného a ľahko použiteľného konceptu hodnotenia. Tento model zaviedlo už viac ako 4000 organizácií EÚ, ktorých výsledky dokázali, že má svoje opodstatnenie.

Čo je hlavným cieľom modelu CAF?
Model CAF sa pomocou nástrojov kvality zameriava na: rozvíjanie kvality verejnej správy, zvyšovanie jej efektívnosti a vlastnej výkonnosti, riešenie svojich úloh v prospech občana, zjednodušenie kontaktu obyvateľov s úradom, vlastný rozvoj zamestnancov a podporu trvalého zlepšovania, pričom sa zaoberá všetkými aspektmi organizačnej výnimočnosti.

Metodika modelu CAF 2020

Rok 2024 druhý cyklus zlepšovania
Rok 2023 druhý cyklus samohodnotenia
Rok 2022 Mesto Nitra získalo významný titul, patriť mu bude zatiaľ dva roky
Roky 2021 – 2022 Proces zlepšovania a externá spätná väzba modelu CAF
Implementácia modelu CAF na úrade
Rok 2021 Model CAF a proces samohodnotenia
Rok 2021 Začiatok cesty s modelom CAF
Model CAF ( Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia)

Dotazník

Nitrianska radnica chce byť moderným európskym úradom

Vyhodnotenie otvorených otázok dotazníka „Vnímanie Mestského úradu v Nitre z pohľadu klienta alebo obyvateľa
Dotazník

Radničné noviny

CAF zlepší prácu úradu
Boj o titul Efektívny používateľ modelu CAF
Mestský úrad v Nitre pracuje na zlepšení


Vytvorené: 18. 7. 2023
Upravené: 19. 4. 2024