Nitrianska radnica chce byť moderným európskym úradom
18. máj 2021
Dopomôcť jej má medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Občania môžu do 30. mája vyjadriť svoj názov v dotazníku

Dopomôcť jej má medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Občania môžu do 30. mája vyjadriť svoj názov v dotazníku.

Mestský úrad v Nitre chce fungovať otvorene, transparentne a zároveň byť podnetným a stabilným prostredím pre obyvateľov mesta, ale aj jeho zamestnancov. Chce preto zefektívniť vnútorné mechanizmy, znížiť byrokraciu a zlepšiť pôsobenie radnice navonok, čím sa priblíži viac smerom k občanom. K tomu potrebuje zmapovať aj názor občanov a klientov.

Dotazník je dostupný v Klientskom centre na Mestskom úrade v Nitre počas úradných hodín alebo online na odkaze: https://www.surveymonkey.com/r/msu-nitra. (bol uzatvorený)

Create your own user feedback survey

V 25 otázkach sa obyvatelia vyjadria k vnímaniu mestského úradu, k prístupu zamestnancov úradu i k jednotlivým službám. Tiež môžu navrhnúť nápady na zlepšenie. Jeho vyplnenie zaberie približne 15 minút. Každý, kto v dotazníku dobrovoľne uvedie svoju e-mailovú adresu, bude automaticky zaradený do žrebovania o hodnotný balíček.

Dotazník je súčasťou procesu samohodnotenia, ktorý radnicu čaká v najbližších mesiacov. Počas nich zhodnotí fungovanie úradu za posledné tri roky. „Vďaka tomu budeme vedieť, v ktorých oblastiach sú naše silné stránky a naopak, kde vidíme priestor na zlepšenie,“ hovorí Martin Horák a vysvetľuje, že v rámci tohto procesu budú porovnávať reálne fungovanie úradu s rámcom toho, ako by mali inštitúcie verejnej správy fungovať ideálne. „Samohodnotenie spočíva práve v tom, že sami porovnávame to, čo by bolo ideálne s tým, ako úrad reálne funguje. A na základe tohto hodnotenia pripravíme akčný plán postupného približovania sa k ideálu,“ dodáva Horák.

CAF je medzinárodný nástroj, ktorý pomáha zefektívniť riadenie úradu, počúvať „hlas“ občanov, zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán a na základe toho sa zlepšovať. Radnica ho chce zaviesť do roku 2022 a pridať sa tak k viac ako štyrom tisíckam organizácií v Európe.

Podľa školiteľky, poradkyne a posudzovateľky modelu CAF Ivety Paulovej, sa vďaka modelu vo vnútri úradu zlepšili medziľudské vzťahy, zlepšila sa tímová práca, zamestnanci sa začali viac zaujímať o to, čo sa na úrade deje, zlepšil chod úradu. „Smerom navonok sa úrad začal zaujímať viac o to, čo si o ich práci myslia obyvatelia, vnímajú ich podnety, v čom by sa mal úrad zlepšiť a s čím sú spokojní,“ hovorí Paulová.

V tomto roku sa do národného projektu zapojili aj mestá Liptovský Mikuláš, Žilina, Šaľa, obec Vysoká nad Kysucou, Bratislava – mestská časť Karlova Ves a Rača.

Lenka Mareková Foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022