Architektonické súťaže

Vyhlasovateľ súťaže: Nitrianska organizácia cestovného ruchu n.o. (ďalej len “vyhlasovateľ”) vyhlasuje verejnú anonymnú jednoetapovú projektovú architektonicko-krajinársku súťaž návrhov s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora“.

Postup tejto súťaže návrhov, sa riadi podľa ustanovení § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov.

TERMÍN vyhlásenia súťaže: 7.11.2023

ZÁMER súťaže: získať najvhodnejší návrh revitalizácie výnimočného historického areálu bývalého Kamaldulského kláštora, s potrebou doriešenia bezpečnosti, zatraktívnenia, rekreačného využitia a dostupnosti pre verejnosť.

Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora v Nitre | Slovenská komora architektov (komarch.sk)
Súťažné pomôcky

Zoborský kláštor
Zoborský kláštor
Zoborský kláštor


Vytvorené: 25. 10. 2023
Upravené: 28. 11. 2023