Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Mesto Nitra zhromažďuje,  spracúva  a  používa  osobné  údaje  v súlade s:

  1. Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
  2. ustanoveniami  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
    a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečilo súlad s týmito právnymi predpismi.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre mesto Nitra je:
SOMI Systems a.s, Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Zodpovedná osoba dozerá na dodržiavanie ochrany osobných údajov a zákonnosti ich spracovania podľa ustanovení Zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pod skráteným názvom GDPR. 

Kontakt na zodpovednú osobu: 
tel. kontakt: 00421 48 4146759
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

Informovanie o právach dotknutých osôb a spracovaní osobných údajov 


Vytvorené: 27. 9. 2022