Základná umelecká škola

Základná umelecká škola zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa príslušných vzdelávacích programov v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

Mesto Nitra je zriaďovateľom 1 základnej umeleckej školy:

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského,
Vajanského 1, Nitra
037/74 15 629, 0905 730 045
zusnitra@zusnitra.sk

PaedDr. Drahoslava Bóňová
referentka školského úradu
číslo dverí: 103
drahoslava.bonova@msunitra.sk
PaedDr. Tatiana Vaňová
referentka školského úradu
číslo dverí: 103
tatiana.vanova@msunitra.sk

Vytvorené: 13. 6. 2022