Nitra 2040: Budúcnosť je teraz

Tvoríme strategický plán mesta Nitra.
Spolu s vami.

Mesto Nitra pripravuje PHRSR = Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta. Ide o najvyšší strednodobý strategický dokument mesta, ktorý je kľúčovým nástrojom pre plánovanie a riadenie rozvoja mesta. Mestá na Slovensku majú povinnosť pripraviť tento dokument v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Nitra ho chce pripraviť spolu so svojimi obyvateľmi.

Ako si predstavujete Nitru v roku 2040?

To je základná otázka, ktorú sa budeme pýtať zástupcov mesta, odbornej i laickej verejnosti, skrátka každého, kto chce s nami tvoriť Nitru 2040.

Nitru si predstavujeme ako odolné a bezpečné mesto. Chceme vytvoriť inkluzívne prostredie pre všetkých jeho obyvateľov, ktoré bude klásť dôraz na estetiku a udržateľnosť. Nechceme, aby sa Nitra rozvíjala iba na základe impulzívnych rozhodnutí. Chceme mesto rozvíjať systematicky, s jasnou víziou a spoločne s vami. Pretože v každom z nás je Nitra.

Spätná väzba a zapojenie obyvateľov sú pre nás veľmi dôležité. Chceme, aby bol proces tvorby stratégie participatívny a otvorený pre všetkých občanov a zainteresované skupiny.

Chcete byť súčasťou prípravy stratégie mesta Nitra? Prihláste sa na odber noviniek.

Aktuality

Chceme poznať váš pocit z mesta
15. máj 2024

Čo je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja?

PHSR je strategický dokument, ktorý sa zameriava na riadenie a podporu rozvoja mesta z hľadiska ekonomického a sociálneho aspektu. Jeho cieľom je zlepšiť životné podmienky obyvateľov, posilniť ekonomickú prosperitu a podporiť udržateľný rast. Tento program zahŕňa rôzne iniciatívy a opatrenia, ako napríklad podporu podnikania a investícií, rozvoj infraštruktúry, vzdelávanie a odbornú prípravu, zlepšenie verejných služieb a podpora sociálnych programov pre zraniteľné skupiny obyvateľstva. Cieľom je vytvoriť dynamické a inkluzívne mesto, ktoré dokáže efektívne reagovať na výzvy a príležitosti v súčasnom svete.


Vytvorené: 7. 5. 2024
Upravené: 17. 5. 2024