Chceme poznať váš pocit z mesta
15. máj 2024

Štartom našej vzájomnej spolupráce pri tvorbe novej stratégie mesta Nitra je vytvorenie pocitovej mapy mesta. Práve pocitové mapy vytvárajú podporné podklady pre plánovanie investičných akcií, vytváranie koncepcií dopravy či zelene.

Zobrazia sa v nej základné momenty, skrátka všetko, čím žijete každodenne v našom meste. Či už bývate v centre alebo na okraji mesta, alebo do Nitry cestujete do školy alebo do práce. Zaujíma nás váš názor na konkrétne miesto, kde v meste žijete, kde sa najviac pohybujete.

Pocitovú mapu nájdete na tomto odkaze

Prečo práve pocitová mapa?

Vy – obyvatelia dostanete priestor vyjadriť svoje potreby a obavy. My – mesto získame dáta a cenné informácie, vďaka ktorým budeme vedieť lepšie reagovať na vaše požiadavky. Pocitová mapa sa tak stane začiatkom vašej účasti na kvalitnejšej Nitre.

Preto sa nebojte vyjadriť svoj názor. Len tak sa môže vaše okolie meniť k lepšiemu.