Stretli sme sa s vami na otvorení Parku na Sihoti
4. jún 2024

Súčasťou celodenného programu otvorenia novozrekonštruovaného Parku na Sihoti sme boli aj my. V info stánku Nitra 2024 sme sa vás pýtali, aký máte pocit z mesta.

Osobné stretnutia nám dali možnosť diskutovať so širokým spektrom ľudí. Osobne prišlo pocitovú mapu vyplniť okolo 400 ľudí, medzi ktorými boli všetky vekové kategórie. Sme radi, že sme oslovili aj cudzincov, ktorí žijú v našom meste. Zároveň sme zmapovali potreby ľudí z marginalizovaných skupín a ľudí so špeciálnymi potrebami,“ povedala Juliana Janíková, ktorá má na starosti participatívne procesy pri tvorbe novej stratégie Nitry.

Práve pocitová mapa je jednoduchý spôsob ako môžeme nadviazať kontakt s obyvateľmi a získať prvotné informácie, ktoré budú podkladom pri ďalších stretnutiach v rámci pracovných skupín.

LM
foto: Juliana Janíková


Najčítanejšie správy
Chceme poznať váš pocit z mesta
15. máj 2024