Dopravné značenie a uzávierka miestnej cesty

Určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia a dopravného zariadenia

  • Povinné prílohy:
    • doklady potrebné na predloženie sú uvedené v žiadosti

Správcovstvo a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych cestách je v kompetencii odboru dopravy MsÚ Nitra.

  • Poverenou osobou pre správu a údržbu dopravného značenia je:

Dalibor Repa
referent pre dopravné značenie
a zvláštne užívanie miestnych komunikácií
tel.: 0914/352 835

Dalibor.Repa@msunitra.sk
sídlo: Stredisko mestských služieb, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra


Vytvorené: 23. 6. 2022
Upravené: 26. 7. 2023